Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


XIX. YÜZYILDA RUSYA’NIN GÜRCİSTAN'I İLHAKI

XIX. yüzyılda sahip olduğu güçlü ordusu ile topraklarını genişletme çabası, sıcak denizlere ve limanlara inerek ticarette gelişme, stratejik kazanımlar sağlama ve Ortodoks Hristiyanların hamiliğini üstlenme gibi devlet politikası hâline gelen idealleri doğrultusunda hâkimiyet alanını Karadeniz ve Kafkasya’da yaymak isteyen Rusya’nın ilk ve en önemli hedefi Güney Kafkasya’nın merkezi olarak kabul edilen Gürcistan’ı ele geçirmek olmuştur. Güney Kafkasya coğrafyasında önemli bir yere sahip olan Gürcistan’ın siyasi, ekonomik, stratejik ve kültürel açıdan önemi; kuzeyden güneye, doğudan batıya geçişi sağlayan bir köprü vazifesi görüyor olmasından kaynaklanmıştır. Ayrıca Karadeniz’e çıkışı sağlaması açısından stratejik bir mevkide yer alan Gürcistan, bu özellikleriyle tarihi boyunca birçok devletin çatışma alanı olmuştur. XVIII. yüzyılın sonlarında Güney Kafkasya’da Osmanlı Devleti, Rusya ve İran arasındaki güç mücadeleleri devam ederken Gürcistan, siyasi birliğin olmadığı Doğu ve Batı Gürcistan olmak üzere iki ayrı krallıktan müteşekkildi. Doğu Gürcistan’da Kartli-Kakheti tahtında bulunan II. Erekle, ülkesindeki karışıklıklara son vermek ve bölgedeki huzuru sağlamak amacıyla Rusya’dan Gürcistan’ı himaye etmesini istemiştir. Rusya’nın Kafkasya’daki yerini sağlamlaştıracak bir adım olan bu teklif kabul edilmiş, 24 Temmuz 1783’te Rusya ve Kartli-Kakheti Krallığı arasında Georgiyevsk Antlaşması imzalanmıştır. Bu antlaşma sözde, Rusya’nın Gürcistan’ı koruması altına aldığını taahhüt eden dostça bir antlaşma gibi görünse de aslında Gürcistan’ın bağımsızlığını kaybedeceği ilk adım olmuştur. 1798'de II. Erekli’nin ölümünden sonra yerine geçen oğlu XII. Giorgi, ülkedeki karışıklıkların daha da artması sonucu, İran’ın saldırıları karşısında tek başına mücadele edememiş ve Rusya’dan yardım istemiştir. Nitekim, 1801 yılında Doğu Gürcistan, Rusya tarafından işgal edilmiş ve Rusya’nın bir vilayeti hâline gelmiştir. Rusya’nın işini kolaylaştıracak siyasi zemine sahip Gürcistan’ın tamamını işgal etmesi sadece birkaç yıl sürmüştür.Keywords
Rusya, Gürcistan, İlhak, Kartli-Kakheti Krallığı, II. Erekle

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri