Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


TÜRKİYE’DE MÜLTECİLERE HİZMET VEREN PROFESYONELLERİN İKİNCİL TRAVMATİK STRES DÜZEYİ, PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK VE ALGILANAN SOSYAL DESTEKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Bu araştırmanın amacı Türkiye’de mültecilere hizmet veren profesyonellerin ikincil travmatik stres düzeyi ile psikolojik dayanıklılık ve algılanan sosyal destek arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Bu amaçla Türkiye’de mültecilere hizmet veren Göç İdaresi, sivil toplum kuruluşları, vakıf, dernek vb. yerlerde çalışan profesyoneller arasından tesadüfi olarak seçilen 150 kişiye online olarak ikincil travmatik stres ölçeği, psikolojik dayanıklılık ölçeği ve algılanan sosyal destek ölçeği uygulanmıştır. Veriler SPSS 22 programında analiz edilmiştir. Psikolojik dayanıklılık ve çok boyutlu algılanan stresin tüm boyutları arasında pozitif yönlü anlamlı ilişki saptanmıştır. İkinci travmatik stresle, psikolojik dayanıklılığın alt boyutu olan kendini adama ve algılanan sosyal desteğin alt boyutu olan özel bir insan boyutları arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir.Keywords
ikincil travmatik stres, psikolojik dayanıklılık, algılanan sosyal destek

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri