Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


KASTAMONU DEVLET HASTANESİ BAHÇESİNİN TERAPİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Diğer dış mekân tasarımlarından farklı olarak hastane bahçeleri tasarlanırken, estetik kaygılar ikinci plana atılmalı öncelikle kullanıcıların istek ve ihtiyaçları doğrultusunda tasarım yaklaşımlarına yer verilmelidir. Bu çalışma yardımıyla Kastamonu’da yapılan yeni Devlet Hastanesi’nin bahçesinin kullanıcılar için uygunluğu ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bahçe değerlendirmesinde 3 anabaşlık altında 14 altbaşlık kullanılmış ve toplamda 52 değerlendirme kriteri yardımıyla hastane bahçesi değerlendirilmiştir. Bahçenin değerlendirmesi için hasta, hasta yakını ve personelden oluşan 100 alan kullanıcısı ile anket çalışması yapılmış ve anket çalışmasındaki bu değerlendirme kriterleri yardımıyla kullanıcı memnuniyeti ortaya konulmuştur. Soruların değerlendirilmesinde 3'lü Likert ölçeği kullanılmıştır. Kullanıcı grupları arasında puanlarda farklılık olup olmadığını belirlemek için Kruskal-Wallis testinden, farklılıkları karşılaştırmak için de Mann-Whitney U testinden yararlanılmıştır. Anket sonuçları ve Açık Alan Terapi Ünitesi tasarım kriterleri dikkate alınarak hastane bahçesinin problemleri ortaya konulmuş, bu problemlere çözüm önerileri getirilmiş ve sonuçta hastane bahçesinin açık alan terapi ünitesine dönüştürülebilmesi için bu alana özel bir leke tasarımı önerilmiştir.Keywords
Açık Alan Terapi Üniteleri, Hastane Bahçeleri, İyileştirici Çevre

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri