Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


MÜZİKTE MÜKEMMELİN GÖRECELİĞİ: AKORT SİSTEMLERİNİN EVRİMİ VE EŞİT TAMPERE SİSTEMİN YÜKSELİŞİ

Akort sistemlerinin Batı müzik dünyasındaki evrimi sürekli daha mükemmeli hedefleyen bir arayış sürecini ifade eder. Pisagor dizisi ile başlayan matematiksel ilkelere dayalı ideal bir sistem kurma uğraşı yüzyıllar içinde birbirinden farklı sistemlerin ortaya çıkması ile sürmüştür. Her sistem, kendisinden önceki sistemlerin yanıt veremediği estetik ve pratik beklentilere yönelik bir çözüm olarak tasarlanmıştır. Bununla birlikte her sistemin kendi döneminin estetik anlayışının bir sonucu olması, herhangi bir sistemin sınırının da bu anlayıştaki değişimlere bağlı olduğunu göstermektedir. Bu bakımdan akort sistemlerinin mükemmelliği tasarım idealleri açısından görecelidir. Her biri kendi zamanının perspektifi açısından avantajlar sunan akort sistemleri başka bir zamana göre yetersiz kalabilmiştir. Bu durum herhangi bir sistemin diğerinden üstün olduğunu değil, her sistemin kendi döneminin estetik çerçevesi içerisinde değerlendirilmesi gerektiğini göstermektedir. Mükemmel bir sonuç olarak ileri sürülen eşit tampere sistemin diğer sistemler aleyhine yükselişi de üstünlüğünün değil, belirli bir dönemde ortaya çıkan ve sonuçları sürmekte olan bir anlayışın sonucudur. Bu anlayış, sistemin önceki sistemlerden farklı bir biçimde bir kültürel ideal olarak kabul edilmesinden kaynaklıdır. Böylece diğer sistemler ortadan kalkarken eşit tampere sistem bir değerlendirme ölçütü haline gelmiştir. Bu bağlamda, bu yazıda Pisagor dizisinden itibaren akort ve tampereman yöntemleri incelenerek, bunları ortaya çıkartan koşullar, sistemlerin temel ilkeleri, avantaj ve dezavantajları ile eşit tampere sistemin hâkimiyetinin sebep ve sonuçları üzerinde durulacaktır.Keywords
Akort, Tampereman, Eşit Tampere, Pisagor Dizisi, Tam Entonasyon, Ortalanmış Ton

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri