Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ARİSTOTELES’İN BİLGİ GÖRÜŞÜNÜN EMPİRİZM VE RASYONALİZM BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Bilme arzusu ve isteğinin insanda doğuştan var olduğunu söyleyen Aristoteles’in, bir yandan bilginin duyumsamayla yani algıyla başlamasının zorunlu olduğunu kabul etmesi; öte yandan asıl anlamda bilmenin değişmeyen, öncesiz-sonrasız, kalıcı şeyleri bilmek olduğunu, tümel olmaksızın bilgiye ulaşmanın mümkün olmadığını dile getirmesi, günümüz konjonktüründe onun bir empirist mi yoksa rasyonalist mi olduğu tartışmalarını doğurmuştur. Bilgi edinim sürecinde hem duyumu hem de aklı vazgeçilmez unsurlar olarak gördüğü için ‘Aristoteles bir empirist miydi yoksa rasyonalist miydi?’ sorusuna net bir cevap vermek kolay değildir. İşte bu çalışmada, Aristoteles’in bilginin derecelerine ilişkin sınıflamasında akılla kavranan bilgi ile duyularla kavranan bilgiye yüklediği değere bakarak, onun hangi akıma daha yakın olduğu tartışılmıştır. Sonuç olarak, Aristoteles’in kendi bilgi hiyerarşisi açısından değerlendirildiğinde empirist olduğu doğru olmakla birlikte, algı ile edinilen bilginin nous ile onaylanması ön koşulunu koyması, onu aynı zamanda rasyonalist olarak da tanımlamamızı mümkün kılar. Mümkün kılmaktan da öte, duyuyla elde edilen her şeyi ‘nous’un onayına sunarak bir anlamda bilgiye ulaşma noktasında aklı öncelemiş olur. Buradan hareketle Aristoteles’in bilgi görüşünde dualist bir yanının olduğunu, ancak rasyonalist kimliğinin literatürde vurgulanagelen empirist kimliğinden daha baskın olduğunu söylemek doğru bir yaklaşım olacaktır.Keywords
Aristoteles, Epistemoloji, Bilgi, Empirizm, Rasyonalizm

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri