Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


KÜRESELLEŞME BAĞLAMINDA TÜKETİM KÜLTÜRÜNE YÖNELİK ULUSÖTESİ ŞİRKETLERİN ORTAKLAŞA HAREKET ETMELERİNE BİR ÖRNEK: BURGER KING/COCA COLA REKLAM FİLMLERİNİN ANALİZİ

Küreselleşme, teknolojik ilerlemeler sonucunda, ekonomik, sosyal ve kültürel çerçevede insanlığı etkileyen yapısı ile öne çıkmaktadır. Dünyayı birbirine yakınlaştıran unsurları içerisinde barındıran söz konusu kavram sınırların belirsizleştiğine, bireysel ilişkilerin dönüşüme uğradığına ve sermayenin karmaşık biçimde farklı parçalardan oluştuğuna işaret etmektedir. Sözü edilen değişim göz önünde bulundurulduğunda bu makalede ‘’Habere Gel! Coca-Cola artık Burger King’de-Gece/Doğum’’ başlıklı iki tanıtım filmi göstergebilimsel analiz yöntemi temel alınarak çözümlenmiştir. Ulaşılan veriler betimsel yol izlenerek taktim edilmiştir. Çalışmanın amacı reklam filmlerinde yer alan görsel ve anlatı unsurlarının analizi ile dilsel kodların sunulması, bireyin geleneksel deneyimlerinin küreselleşme etkeni hesaba katılarak nasıl dışlandığını göstermektir. Reklam filmine konu olan Burger King ve Coca Cola’nın evrensel özellikler taşıyarak yerel nitelikler üzerinde nasıl etkiler bıraktığının açığa çıkarılması araştırmanın önemini belirtmektedir. Tanıtım filmlerinde, tüketim kültürü, gündelik deneyimlerin dönüşüme uğraması, yeme içme alışkanlığının başat konumlandırılması, toplumsal değerlerin ötekileştirilmesi ve geleneksel değerleri yok sayan bir kültür tasarlanması genel gösteren/gösterilen öğeler şeklinde belirmektedir. Yananlam olarak öne çıkarılan öğeler, ilk reklam filminde tüketme isteği doğrultusunda yeme içme alışkanlıklarının gün içerisinde herhangi bir zaman aralığı gözetilmeden gerçekleştirilmesidir. İkinci reklam filminde ise doğum olayının meydana gelmesi sırasında menünün yüceltilmesi ve verilen tepki, sanki kocanın hem sağlıklı bir bebeğinin dünyaya gelmesi hem de annenin durumunun iyi olması karşısında sergilenecek reaksiyona eşdeğer görülmektedir.Keywords
Küreselleşme, Tüketim Kültürü, Yeme İçme Alışkanlıkları.

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri