Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


TÜRK-İNGİLİZ İLİŞKİLERİ ÇERÇEVESİNDE BİR ÖRNEK OLAY: KUŞADASI KANAPİÇE KOYU HADİSESİ 1934

Cumhuriyet’in ilk yıllarında İzmir sınırları içerisinde bulunan Kuşadası ilçesine bağlı Kanapiçe Koyu, coğrafi olarak Sisam adasının karşısında yer alan, Karaburun’a da yakın mesafede bulunan küçük bir koydur. Kuşadası’nın Anadolu’nun içlerine kadar giden Gediz, Büyük Menderes ve Küçük Menderes adlı üç büyük vadiye yol vermesi açısından taşıdığı stratejik önem Kanapiçe koyunu da önemli hale getirmektedir. Jeopolitik açıdan büyük önem taşıyan bir mevkide yer alan Kanapiçe koyunda 14 Temmuz 1934 tarihinde Türkiye ile İngiltere’yi karşı karşıya getirecek bir olay yaşanmıştır. İngiliz donanma gemilerinden birine ait olan bir yelkenlinin Türk kıyılarına doğru yaklaşması ve Türk güvenlik kuvvetleri tarafından yelkenliye ateş açılması hadisenin çıkış noktası olmuştur. Küçük çaplı olarak başlayıp önce Ege ve sonra da tüm Türkiye için önemli bir hal alan olaya dair detaylar bu bildiride arşiv belgeleri, araştırma eserler ve dönemin gazeteleri ışığında aydınlatılmaya çalışılmıştır.Keywords
Türkiye, İngiltere, Kriz, Kuşadası, Kanapiçe

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri