Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


İYİLEŞTİREN MİMARLIK VE GEVHER NESİBE DÂRÜŞŞİFÂSI: BİYOFİLİK BİR BAKIŞ

İnsan ve doğa arasındaki güçlü bağın araştırılması neticesinde, insanın doğaya yatkınlığının içgüdüsel olduğu keşfedilmiş ve “biyofili” kavramı ortaya konulmuştur. Mimarlık var olduğundan beri doğanın insan yaşamına mümkün olduğu kadar yerleştirilmesi amaç edinmiş olsa da, biyofili kavramı ile beraber günümüz mimarlığı için bazı biyofilik tasarım kriterleri belirlenmiştir. Her ne kadar modern mimarinin bir tasarım yaklaşımı olarak bilinse de kültür mirasımızı oluşturan tarihi yapıların tasarımlarında da biyofilik unsurları görmek mümkündür. Bu bağlamda bu çalışmanın amacı tarihi yapılarda mimarlığın iyileştiren özelliklerinin izini sürmektir. Bu doğrultuda, çalışmada öncelikli olarak biyofilik tasarım yaklaşımları üzerine yapılmış olan mevcut tanım ve sınıflandırmalar incelenmiş ve bu yaklaşımla tasarlanan mekânların tedavi edici özelliği üzerine kavramsal bir alt yapı oluşturulmuştur. Daha sonra doğanın iyileştirici unsurlarını kullanarak “iyileştirici mekân” anlayışıyla inşa edilen ve Türk mimari mirasının en önemli değerlerinden olan “darüşşifalarda” söz konusu biyofilik unsurlar tespit edilerek Anadolu’nun ilk darüşşifası olarak literatüre giren Gevher Nesibe Dârüşşifâsı’nın mimari özellikleri; ışık ve ses kullanımı, malzeme seçimi ve mekânsal kurgu gibi doğal çevrenin yapıdaki yansımaları üzerinden ele alınmıştır. Sonuç olarak, Gevher Nesibe Dârüşşifâsı’nda günümüz mimarisini zenginleştirecek iyileştirici özelliklere sahip birçok biyofilik verinin bulunduğu tespit edilmiştir. Öyle ki, elde edilen veriler “doğanın iyileştiren özelliklerinin” mimari mekânların şekillenmesi üzerindeki yönlendirici etkilerinin “Türk mimarisinin kadim bilgisi” ile yeniden sorgulanması ve böylelikle mevcut biyofilik tasarım yaklaşımlarına farklı bir bakış açısı geliştirilmesi gerektiğini göstermektedir.Keywords
Biyofili, Biyofilik Tasarım, İyileştirici Mekân, Darüşşifa, Gevher Nesibe Darüşşifası

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri