Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


GÜNÜMÜZ TÜRK AİLE YAPISINDA ORTAYA ÇIKAN SOSYAL SORUNLAR

Bireyin doğumuyla birlikte başlayan ve yaşamının sonuna kadar etkili olan aile, fizyolojik olduğu gibi kültürel, ekonomik ve toplumsal yönleri ile bireyin sosyal gelişimini, davranışlarını şekillendirip yönlendirir. Birçok işleve sahip olan aile, yeni yetişenlerin sosyalizasyonu, sevgi, ekonomik güvence, nüfusu sürdürme, biyolojik ve psikolojik doyum fonksiyonlarını yerine getirme gibi özellikleri içerisinde barındırır. Bunun yanında, aile geçmişten günümüze toplumda oluşturulmuş maddi ve manevi değerleri kuşaktan kuşağa aktarır. Aile, ülkelerde ve dünyada meydana gelen değişim ve dönüşümlerin etki ve sonuçlarının en belirgin olarak izlendiği toplumsal kurumların başında gelmektedir. Dünyamız hızla değişmekte ve gelişmektedir. Aile de, sosyolojik olarak bu gelişme, evrim ve değişmelerden en çok etkilenen kurumlardan bir tanesidir. Sanayileşme ve beraberinde getirdiği modernleşme hareketi topluma çeşitli açılardan etkide bulunarak sosyal sorunlara yol açmıştır. Bu gerçekten yola çıkarak bu makalede Türk aile yapısının sorunları, sosyolojik bakış açısıyla ele alınarak incelenmiştir.Keywords
Aile, Türk Aile Yapısı, Sosyal Sorun

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri