Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


EMİNE SEVGİ ÖZDAMAR’IN ‚MUTTERZUNGE-ANNEDİLİ’ ADLI ESERİNDE KÜLTÜR’ÜN DİL’DE YANSIMALARI

Emine Sevgi Özdamar, 1960’lı yıllarda Almanya’ya göç eden ve eserlerini Almanca olarak kaleme alan Türk kökenli bir yazardır. Özdamar’ın eserleri genel olarak Almanya’daki Göçmen Edebiyatı çerçevesinde ele alınmaktadırlar. Ancak içerik olarak incelendiklerinde bu eserlerin Kültürlerarası Edebiyata daha uygun oldukları görülür. Emine Sevgi Özdamar’ın hem Almanya’ya göç etme zamanı hem de eserlerinin yazılma süreci ‘Göçmen Edebiyatı’ veya ‘Misafir İşçi Edebiyatı’ olarak adlandırılan akıma zaman olarak denk düşse de, Özdamar’ın hem eserlerini kaleme alış tarzı ve eserlerinde işlediği konular, söz konusu Edebiyat ile önemli farklılıklar gösterir. Göçün ilk yıllarında ve birinci kuşağın yazmış olduğu eserler, çoğunlukla Türkçe olarak yazılmaktaydı. Bu dönemin yazarlarının eserlerinde işlediği konular ise özellikle göçün beraberinde getirdiği sorunlardı. Bu kapsamda farklı kültürlerin karşılaşması neticesinde ortaya çıkan kültürel şok, yeni ortama uyum süreci ve bu süreçte yaşanan zorluklar temel konuları oluşturuyordu. Özellikle Anadolu’dan gelen ve çiftçilikle uğraşmış kişilerin daha önce hiç görmedikleri fabrika ortamı ve bu ortamın zorlukları öne çıkan diğer temalardı. Ancak bu dönemin en önemli sorunlarından birisi, göç edilen yerin dilini bilmemekten kaynaklanan dil sorunlarıydı. Özdamar, edebi eserlerini 1980’li yılların sonlarında Almanca olarak yazmaya başladı. Göçmen edebiyatının ikinci dönemine denk gelen bu eserlerin ana meselesi göçmenleri sorunları değildi. Özdamar’ın otobiyografik ağırlıkta olan eserlerinde Türk kültürünün, birebir çevirme tekniği kullanılarak Almanca olarak anlatıldığı görülür. Bu bağlamda Özdamar’ın hedef okuyucu kitlesini Almanlar veya Almanca bilen kişiler oluşturmaktadır. Bu makalede Emine Sevgi Özdamar’ın ilk eseri olan ‘Mutterzunge / Annedili’nde, Türk kültürünün, kültürün bir parçası olan dildeki yansımaları üzerinde durulacaktır.Keywords
Emine Sevgi Özdamar, Göçmen Edebiyatı, Kültürlerarasılık, Türk Kültürü, Kültür, Dil

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri