Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


TÜRK MİMARİSİNDE ÇİNİ SANATINA GENEL BİR BAKIŞ

Türk çini sanatı Türk mimarisinde kullanılmış en önemli süsleme unsurudur. Kubbe, eyvan, duvar, kemer, pencere ve mihraplar başta olmak üzere iç ve dış mekânda çok çeşitli yerlerde mimaride kullanılmıştır. Esas olarak çini pişmiş toprak malzemedir. Bu malzemenin ilk olarak Prehistorik çağlarda kullanıldığına ilişkin bulgular bulunmaktadır. Sırasıyla Mısır, Mezopotamya ve İran uygarlıklarında kullanıldığı bilinmektedir. M.Ö. 4. Yüzyılda Türkler Orta Asya’da ilk sırlı seramiği üretmişlerdir. İslamiyet’in kabulüyle özellikle de mimari mekânda çini sanatının geliştiği görülmektedir. Selçuklu, Anadolu Selçuklu ve Osmanlılar bu sanatı geliştirmişler ve zirveye ulaştırmışlardır. 13. Yüzyılın ikinci yarısından sonra bu sanat iç mekânda da görülmeye başlamıştır. Yıllar boyunca sırasıyla Konya, İznik, Kütahya ve İstanbul önemli çini merkezleri olmuşlardır. Bu çalışmada, geçmişten günümüze Türk mimarisinde çini sanatının kullanım öyküsüne değinilmiş, günümüz kullanım örnekleri araştırılmıştır. Geçmiş ve günümüzdeki kullanım şekli ve amacı araştırılmıştır. Günümüzde ve gelecekte çini sanatının zirvedeki yerini koruması için geçmişte olduğu gibi konuyu bilimsel ve sanatsal yönden ele almak gerekir. Bu çalışmanın mimaride çağdaş kullanım alanları açısından bir temel kaynak teşkil etmesi amaçlanmıştır.Keywords
Süsleme, Dini yapılar, Osmanlı sarayları, Prestij

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri