Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


PANDEMİ KISKACINDA GÜNLÜK HAYAT, BEDEN VE OTORİTE

2020 yılının ilk yarıyılına damgasını vuran küresel salgının (pandemi) sadece tıp ve sağlıkçılar açısından değil, sosyal bilimciler açısından incelenmeye değer boyutları olduğu bir gerçektir. Bu makale, beden sosyolojisi açısından küresel salgının gündelik hayat ve bedene etkilerini ve bu süreçte otorite ile olan ilişkilerimizin yapısını analiz etmeyi amaçlamaktadır. Araştırmanın verileri online anket tekniği ile toplanmış ve ankete toplam 720 kişi katılmıştır. 18-35 yaş aralığındaki gençlerin yüksek düzeyde temsil edildiği bu araştırmada, Covid-19 çerçevesinde alınan önlemler ve yasakların devreye girmesiyle, eve kapanan katılımcıların özbakımlarını ihmal ettikleri, bedenlerini pasif kılan etkinlikler yaptıkları ve yasaklara uyarak otoriteyle uyumlu bir hayat yaşadıkları gözlenmektedir. Sosyolojik açıdan pandemi insanları kamusal hayattan koparmakla kalmamış, onların sosyal medya aracılığıyla soyut bir dünya yaratmalarına ve orada aktif olmalarına yol açmıştır. Bununla birlikte bu soyut dünya, bedensel performansın düşmesini ve özbakımın ihmal edilmesini beraberinde getirmiştir. Bu veriler dikkate alındığında, uzun sürmesi halinde pandeminin beden ve özbakım açısından önemli sonuçlar doğurması beklenebilir.Keywords
Pandemi, Günlük Hayat, Beden, Beden Sosyolojisi ve Otorite

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri