Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


SOSYAL ALTYAPI ALANLARINA ERİŞİMDE YÜRÜNEBİLİRLİK KAPASİTESİNİN ÖLÇÜLMESİ: BAKIRKÖY-BAHÇELİEVLER ÖRNEĞİ

Sürdürülebilir yaşam "doğal kaynakların kullanımını azaltmayı hedefleyen yaşam tarzı" olarak tanımlanmaktadır. Sürdürülebilir ulaşım ise, özel otomobil yerine toplu taşıma kullanmanın özendirilmesiyle ve kısa mesafelerde yürüme ve bisiklet gibi çevre dostu ulaşım türlerinin tercih edilmesiyle sürdürülebilir yaşamı desteklemektedir. Bu çalışma, sürdürülebilir kentiçi ulaşım planlaması kapsamında, yürünebilirliğin bir analiz aracı olarak ölçme ve değerlendirmede kullanılabileceği bir indeks sistemi geliştirmektedir. Bu indeks; yürünebilirlik üzerinde etkili olan değişkenlerin ve ağırlık katsayılarının belirlenmesini, yürünebilirlik puanın hesaplanmasını, hesaplanan puanların belli bir değer aralığında sınıflandırılmasını, haritalanmasını ve sonuçların yorumlanmasını temel almaktadır ve sosyal donatı alanlarına erişimde yürünebilirlik kapasitesinin ölçülmesinde kullanılmıştırKeywords
Yürünebilirlik, Yürünebilirlik İndeksi, Sosyal Donatı Alanları

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri