Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


İSMÂİL DEDE EFENDİ VE ZEKÂÎ DEDE TARAFINDAN BESTELENMİŞ OLAN 6 HİSÂRBÛSELİK ESERİN MAKAM ANALİZLERİNİN GENEL MAKAM TARİFLERİYLE KARŞILAŞTIRILMASI

Türk müziğinde bazı makamlarda donanım, makam dizisi ve kullanılan çeşniler açısından yapılan tariflerde birtakım nüansların olduğu görülmektedir. Bu makamlardan biri de Hisârbûselik makamıdır. Bu çalışmada Hisârbûselik makamında bestelenmiş büyük formda eserler incelenerek makamı meydana getiren diziler, çeşniler ve makamın seyir özellikleri gözden geçirilmiştir. Bunun için Dede Efendi ile Zekâî Dede’ye ait olan birer Beste, Ağır Semâî ve Yürük Semâîden oluşan 6 adet Hisârbûselik eser incelenmiştir. Eserlerin notaları otoriteler tarafından yapılmış icrâlar dinlenmek suretiyle tashîh edilerek yeniden yazılmıştır. Her bir eserin makam analizi yapılarak kullanılan çeşniler ve bunların oranları tespit edilmiştir. Türk mûsikî nazariyât kaynaklarında verilen tariflerle bu çalışmada elde edilen bulgular arasındaki benzerlik ve farklılıklar belirlenmiştir. Ayrıca iki bestekârın makamı kullanış şekilleri çeşni kullanım oranları üzerinden kıyaslamalı olarak incelenmiştir. Çalışmanın neticesinde nazariyâtçıların tarifleriyle bu iki bestekârın Hisârbûselik makamını işleyişleri açısından birtakım nüansların olduğu görülmüştür. Bu vesileyle icrâdan nazariyâta giden bir anlayışla Hisârbûselik makamının özellikleri yeniden gözden geçirilmiş ve makamın yapısı çok daha net bir şekilde ortaya konmaya çalışılmıştır.Keywords
Hisârbûselik, Makam, Analiz, Çeşni

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri