Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


TÜRKİYE’DE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNA DEVREDİLEN BANKALARDAKİ MEVZUATA AYKIRI İŞLEMLER, MUHASEBE HİLELERİ VE DENETİM

Türkiye’de 1994-2003 yılları arasında 25 banka batık hale gelmiş ve bu bankaların kamuya maliyeti yaklaşık olarak 41 milyar ABD doları olmuştur. Bu bankalar batık hale gelmeden önce raporlama açısından muhasebenin ve bu duruma neden olan risklerin tespiti açısından denetimin rolünün sorgulanması kaçınılmazdır. Bu çalışmanın amacı, batık bankalar sürecinde, mevzuat, muhasebe hileleri ve denetim eksikliklerinin ortaya konulmasıdır. Çalışmada, bankacılık sektörünü düzenleyen mevzuattan kaynaklı eksikliklerin banka kaynaklarının istismar edilmesinde önemli bir hile fırsatı sağladığı ve bu eksikliklerin gizlenmesinde bir araç olarak muhasebe hilelerine başvurulduğu görülmüştür. Tüm bu mevzuata ve muhasebe ilkelerine aykırı olarak yapılan işlemlerin gerek Banka Yeminli Murakıpları ve gerekse banka müfettişleri tarafından yapılan denetimlerde (İmar Bankası hariç) tespit edildiği görülmüştür. Ancak aynı kanaati, eldeki bilgi ve bulgularla bağımsız denetim için söylemek mümkün görünmemektedir. Bu döneme ilişkin bağımsız denetim raporlarının erişime açılması ile batık bankalar sürecinde, bağımsız denetimin etkisi konusunda yapılacak bir çalışmanın hem literatüre hem de bu döneme ilişkin olarak bağımsız denetim üzerindeki şüphelerin giderilmesine önemli katkısı olabilir. Sonuç olarak, banka yeminli murakıpları ve banka müfettişleri tarafından yapılan tespitler ve alınması gereken tedbirlerle ilgili taleplere rağmen siyasi otorite tarafından gerekli tedbirlerin alınmasında siyasi ve ekonomik nedenlerle geç kalındığı sonucuna ulaşılmıştır.Keywords
Batık Bankalar, Mevzuat, Muhasebe hileleri, Denetim

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri