Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


İÇERİK YÖNÜYLE MU‘ALLAKA ŞİİRLERİNİN DEĞERİ VE TARAFE B. EL-‘ABD’İN MU‘ALLAKASI

Mu‘allakalar, İslâmiyet öncesinde Câhiliyye döneminde ortaya konulmuş Araplara ait şiirlerdir. Bu şiirler Arap Edebiyatının temel taşları ve en önemli eserlerinden kabul edilmektedir. Mu‘allakaların, Câhiliye döneminde ‘Ukâz gibi büyük panayırlarda okunduğu ve dereceye giren şiirlerin Kâbe duvarına asıldığı rivayet edilmektedir. Bu çalışmamızda genelde Câhiliye döneminde Arap edebiyatı şiirinin içeriği ve özelde Mu’allaka şairleri arasında İmru’ulkays’tan sonra ikinci sırada öneme sahip olan Tarafe b. el-‘Abd’in hayatı, kişiliği ve şiirlerinin içeriği ile alâkalı bilgi verilecektir. Yapmış olduğum bu çalışmada hedefim, Arap dünyasının bu önemli şâirini gündeme getirip, hayatını insanların bilgi dünyasına sunmaktır.Keywords
Mu‘allaka, Şiir, Divan, Tarafe b. el-‘Abd

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri