Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


TÜRKÇÜLÜK DÜŞÜNCESİ AÇISINDAN “TÜRKÇÜLÜĞÜN ESASLARI” VE “TÜRK’E DOĞRU” ESERLERİ

Çok uluslu yapısıyla Osmanlı Devleti, kuruluşundan itibaren çeşitli olay ve düşüncelerle karşı karşıya kalmıştır. Farklı düşünceler etrafında toplanan Osmanlı milletinin karmaşık yapısı, devletin tek millet ve tek düşünce etrafında toplanmasını kaçınılmaz kılmıştır. Bu kaçınılmaz sonu hazırlayan Fransız İhtilâli (1789), tarihte birçok devleti etkilediği gibi Osmanlı Devleti’nde yaşayan ulusları da derinden etkilemiştir. Bu ihtilâlin Osmanlı Devleti’ne etkisi, devletin çok uluslu yapıdan tek uluslu yapıya kavuşması olmuştur. Fransız İhtilâli ile Osmanlı Devleti’nden birer birer ayrılan milletlerden arta kalan milletleri bir arada tutacak olan düşüncenin ne olacağı sorusu, Osmanlı Devleti’nin temel ideolojisini oluşturmuştur. Osmanlıcılık ve İslamcılık düşünceleri; milleti bir arada tutma, devletin dağılmasını önleme amaçlı Osmanlı yöneticileri tarafından uygulanmıştır. Fakat kaybedilen savaşlar ve toplumsal kutuplaşma nedeniyle bu fikirler geçerliliğini kaybetmiş, Türkçülük düşüncesinin Osmanlı Devleti’nde en yaygın düşünce haline gelmesini sağlamıştır. Özellikle İkinci Meşrutiyet döneminden itibaren Türkçülük, Osmanlı aydınlarının uğraş alanı haline gelmiş, bu düşünce etrafında birçok çalışma yapılmıştır. Türkçülük; halk ile aydını birleştiren, toplumu bütünleştiren en temel düşünce olmuştur. Ulus-devlet inşası ile millî kimlik arayışları, Türkçülük düşüncesi ile tamamlanmış; Türkiye Cumhuriyeti’nin milli kimliği, Türkçülük düşüncesiyle sağlam temellere oturmuştur. Ülkemizde de Türkçülük düşüncesinin sağlamlaştırılmasında Ziya Gökalp, en önemli unsur olmuştur. Nitekim onun toplumsal olaylara olan duyarlılığı toplum biliminin ülkemize taşınmasına sebep olmuştur. Pedagojinin babası olarak bilinen Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu da Meşrutiyet döneminde yapmış olduğu Türkçülük faaliyetlerinin yanında Ziya Gökalp’in getirdiği toplum bilimini eğitimin içerisine sokmuş, toplumsal olaylara olan duyarlılığıyla da önemli düşünürler arasında yer almıştır. Bu makalede, erken Cumhuriyet döneminde, toplumsal fikir ve görüşleriyle ülkemizde Türk milleti yaratma idealinin ortaya çıkmasında öncü olan sosyolog Ziya Gökalp’in “Türkçülüğün Esasları” adlı eseriyle, Ziya Gökalp’in sıkı bir takipçisi olma özelliği gösteren sosyolog ve eğitimci Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu’nun “Türk’e Doğru” adlı eserinin Türkçülük akımını ele alışları karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Yayınlanış tarihleri itibariyle aralarında yirmi yıl olan bu iki eserde iki düşünürün Türkçülük konusuna bakış açıları dönemsel olarak ortaya konulmuştur.Keywords
Türkçülük, Kültür, Gökalp, Baltacıoğlu

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri