Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARINDA KARŞILAŞILAN ÜRÜN YERLEŞTİRMEDE ETİKSEL SORUNLARA YÖNELİK TUTUMLAR

Markalı ürünleri kitle iletişim araçları programlamasına dahil etmek yaygın bir yöntemdir. Önceki araştırmaların daha çok film ve televizyondaki yerleşimlere ilişkin tutumlarına odaklandıkları görülmektedir. İzleyici/dinleyici/ okuyucu bir film televizyon şovunu, müzik videosunu izlerken, video oyunu oynarken veya kitap okurken gerçekliğin bir yansıması gibi görünen ürünün, reklam veren ile ünlü veya yapımcı arasındaki mal ve hizmet değişikliğini yansıtan gerçekten üretilmiş bir yapı olduğunun, bir reklam mesajı içerdiğinin farkında olmayabilir. Bu çalışmada kitle iletişim araçlarında, ürün yerleştirmede etik olmayan ürünlere karşı nasıl bir tutum oluştuğu bulunularak, etik konusunun ürün yerleştirmede ne derecede kabul edilebilirliği saptanmıştır. Sonuç olarak, ürün yerleştirme uygulamalarında; sigara, alkol, silahlar, obezite yapıcı gıdalar ve ilacın etik görülmediği tespit edilmiştir. Ürün yerleştirmeye daha sık maruz kalanların ürün yerleştirmeyi daha fazla kabul ettiği saptanmıştır. Ürün yerleştirme uygulamalarının yarattığı yakınlık ve aidiyet duygusunun etiğe aykırı ürünlerde de geçerli olduğu tespit edilmiştir. Ürün yerleştirme uygulaması olduğu her zaman fark edilmeyebilmektedir. Bu nedenle, bilinçaltımızın farkına varmadan gördüğümüz markalar tarafından etkilenmekte olduğu saptanmıştır.Keywords
Kitle İletişim Araçları, Ürün Yerleştirme Etik

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri