Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


19. YÜZYIL’DA OSMANLI DEVLETİ’NDE YAŞANAN KOLERA SALGINLARININ MEKTEPLERE ETKİLERİ

Salgın hastalıklar, dünyada olduğu gibi ticaret yolları güzergâhında bulunan Osmanlı coğrafyasında her daim ciddi derecede tahribatlara neden olmuştur. Özellikle 19. yüzyılda ortaya çıkan kolera salgını, Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde etkili olarak insanların yoğun bulunduğu alanlarda pek çok kişinin ölümüne sebebiyet vermiştir. Kalabalık ortamların başında gelen mektepler de koleranın etkili olduğu yerlerdendir. Devlet bu kurumlardaki hastalığı yok etmek veya hastalığın yayılmasına engel olmak amacıyla birçok tedbire başvurmuştur. Bu çalışma Hindistan’dan ortaya çıkarak dünyayı etkisi altına alan kolera salgınlarının 19. yüzyılda Osmanlı mektepleri ve eğitim sistemi üzerindeki etkisini inceleme amacı taşımaktadır.Keywords
19. Yüzyıl, Salgın Hastalıklar, Kolera, Osmanlı Devleti, Mektepler

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri