Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE EDEBÎ KİTAP ADLARININ SÖZ DİZİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

Eseradbilimi, adbilimin (onomastiğin) önemli bir dalıdır ve edebî kitap adları eseradbilimin konusu içinde yer almaktadır. Kitap adları, eserler adlarıyla anıldığından ve eserin ayrılmaz bir parçası sayıldığından önem arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı, edebî kitap adlarını meydana getiren söz dizimsel özellikleri belirlemektir. Çalışmanın konusu olan edebî kitap adları, Tanzimat döneminden günümüze eserlerin tanıtıldığı bir kitap olan Edebiyatımızda Eserler Sözlüğü’ndeki edebî kitap adlarından oluşmaktadır. Behçet Necatigil’in hazırlamış olduğu Edebiyatımızda Eserler Sözlüğü’nde geçen 794 kitap adı (roman, hikâye, oyun, anı, röportaj, köy notu, deneme ve fıkra) söz dizimi açısından incelenmiştir. Çalışmada edebî kitap adları; tek sözcükten oluşan edebî kitap adları, kelime grubu kuruluşundaki edebî kitap adları, cümle kuruluşundaki edebî kitap adları, eksiltili yapılardan oluşan edebî kitap adları ve sıralı sözcüklerden oluşan edebî kitap adları olmak üzere başlıca beş grupta sınıflandırılmıştır. Çalışmada ayrıca eserler yayımlandıkları yıl bilgisine göre edebî dönemler içinde gruplandırılarak bir tablo halinde verilmiş, bir başka tabloda da kitap adlarının söz dizimsel yapılarının edebî türlere göre dağılımı gösterilmiştir. Böylece edebî kitap adlarının söz dizimsel özellikleri yıllara ve türlere göre tablolar halinde dikkatlere sunulmuştur. Çalışmanın sonucunda edebî kitap adlarının çoğunlukla isim ve sıfat tamlamaları başta olmak üzere kelime gruplarından oluştukları görülmektedir.Keywords
Türkiye Türkçesi Söz Dizimi, Adbilimi, Eseradbilimi, Eseradı, Edebî Kitap Adı

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri