Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


DİN ÖĞRETİMİNDE METAFOR TEKNİĞİNE DAYALI KAVRAM ÖĞRETİMİ (DKAB DERSİ 11. SINIF 3. ÜNİTE ÖRNEĞİ)

DKAB dersleri kavram öğretiminde metaforik yöntemle ders işlemenin öğrencilerin akademik başarısına etkisinin ele alındığı bu araştırmada karma yöntem kullanılmıştır. Nicel kısım deneysel araştırma yöntemiyle, nitel kısım ise mecaz yoluyla nitel veri toplama yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemi olarak Artvin ilindeki bir ortaöğretim kurumunun 2019-2020 eğitim öğretim yılında 11. sınıfta öğrenim gören 4 sınıf seçilmiştir. Öğrenci görüşlerine göre metaforik yöntemin; akılda kalıcılığı artırma, öğrenmeyi kolaylaştırma, yaratıcılığı geliştirme gibi etkileri vardır. Ön test/son test sonuçlarına göre metaforik yöntem öğrencilerin akademik başarısını artırmada etkili olmuştur. Bu etki hazırbulunuşluğu yüksek olan başarılı sınıflarda daha fazladır. Sonuç olarak metaforik yöntem DKAB öğretiminde kavram öğretimine olumlu yönde bir katkı sağlamaktadır.Keywords
Din Öğretimi, Metafor, Metaforik Yöntem, Deneysel Araştırma Yöntemi

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri