Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


MACHİAVELLİ’NİN HÜKÜMDAR’I VE SULTAN II. ABDÜLHAMİD

Niccolò Machiavelli Hükümdar adlı eserinde siyasî iktidar gücünün elde edilmesi ve bu gücün kontrol altında tutulması için bir hükümdarın yapması gerekenleri anlatmaktadır. Onun görüşleri modern devlet kavramının ortaya çıkışına etki yapmış ve birçok devlet yöneticisi tarafından da benimsenmiştir. Sultan II. Abdülhamid ise Osmanlı padişahları arasında en sık gündem konusu olan isimdir. Tahta geliş süreci ve kurduğu otoriter yönetim sistemi bir tarihî mesele olarak kendisiyle ilgili tartışmaların odak noktasıdır. Bu makale Hükümdar eserinin sınırları çerçevesinde Machiavelli’nin siyaset felsefesini II. Abdülhamid’in iktidar anlayışıyla karşılaştırarak ortak noktaları tespit eden disiplinler arası bir çalışmanın örneğidir. Çalışmanın amacı Machiavelli’nin Hükümdar’daki siyaset felsefesi alanıyla ilgili görüşlerini Osmanlı Devleti hükümdarı II. Abdülhamid örneğinde yorumlayıp temellendirerek tarihî bir meseleye felsefî yaklaşımla yeni bakış açısı kazandırabilmektir.Keywords
Machiavelli, Makyavelizm, Hükümdar, II. Abdülhamid, İktidar

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri