Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


TÜRK VE SOVYET EDEBİYATBİLİMCİLERİN TARİHÎ ROMAN KAVRAMIYLA İLGİLİ FİKİR VE TESPİTLERİNE MUKAYESELİ BİR BAKIŞ

Tarih, belgeler ışığında yazılır. Roman ise, tarihi gerçekliğin yazarın hayal dünyasında yeniden kurgulanması sonucu oluşur. Tarihi roman tanımlarının çoğu Walter Scott'un romanlarından yola çıkılarak yapılmaya çalışılmıştır. Tarihi romanlarda, öğrenmek ve öğrendiklerini muhayyilede canlandırarak gerçeğe yakın bir kurgu meydana getirmek esastır. Sovyetler Birliği edebiyatında tarihi roman Ekim devriminden sonra, toplumun ideolojik çerçeve dahilinde yeniden inşası sürecinde ortaya çıkmıştır. Sovyet tarihi romanı bu süreçte resmi ideoloji ile çok sıkı bir ilişki içerisinde olmuştur. 1930’lu yıllarda Sovyet edebiyat bilimi bünyesinde tarihi roman kavramıyla ilgili kaleme alınan makalelerde bu türün en önemli unsurunun tarihi kişilik olduğu vurgulanır. Tarihi romanda şahıs kadrosunu oluşturacak kahramanların seçimi son derece önemlidir. Bu kişilerin kimlerden seçileceği ve roman içinde hangi faaliyetleri yükleneceğini belirlemek yazar için zor bir husus olarak karşımıza çıkar. Fiksiyon neredeyse bütün edebi türlerin en temel unsurlarından biridir, ama tarihi roman söz konusu olduğunda fiksiyonun işlevi tartışma konusu haline gelir. Tartışmalar, belgelerden hareket eden bir yazarın kurgu özgürlüğü noktasında yoğunlaşır. Çalışmada tarihi roman türünün tanımı, tasnifi, kapsamı, belge ve fiksiyon kavramlarının tür için önemi, şahıs kadrosu ve türün tasnif edilmesi gibi hususlarda Türk ve Sovyet edebiyatbilimcelerinin görüşleri mukayese edilmektedir. Öte yandan tarihi roman türüyle ve sorunsalıyla ilgili genel bilgiler verilmiştir. Sovyet edebiyatbilimcilerin gerek genel edebiyat bilimi alanında ve gerekse tarihi roman türü hakkındaki görüşleri Türk Dünyası edebiyatları ile ilgili yapılacak ilmî çalışmalara da ışık tutacaktır.Keywords
Tarihi Roman, Tarihi Kişilik, Türk ve Sovyet Edebiyatbilimciler, Türk Dünyası

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri