Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BİNBAŞI MEHMET KEMAL'İN ESERİNE GÖRE MAHKEME-İ ADALETE DUHÛL EDİLEN İLK KAPI: JANDARMA KARAKOLLARI
(THE FIRST GATE OF THE COURT OF JUSTICE: THE GENDARMERIE STATIONS AS DESCRIBED BY MAJOR MEHMED KEMAL )

Author : Label    Label
Type :
Printing Year : 2020
Number : History-Political Sciences-Geography (69)
Page : 483- 491
    


Summary
Kuruluş tarihi olarak kabul edilen 14 Haziran 1839 tarihinden itibaren iç güvenliğin sağlanmasında önemli görevler üstlenen Jandarma birlikleri, Birinci Dünya Savaşı ile birlikte iç güvenliğin yanı sıra birçok cephede ülke savunmasına iştirak etti. Bu yıkıcı savaşta jandarma birliklerinin üçte ikisi orduya dâhil edildi ve bir kısmından, sahil kesimlerinde düşman faaliyetlerini gözetlemek ve müdahale ile demir yollarının güvenliğini sağlama ve bir kısmından da seyyar taburlar oluşturularak, askerî inzibat görevi ifa eden Sahra Jandarma Birlikleri teşkil edildi. Savaştan sonra ise ülkenin büyük kesiminde çete ve eşkıyalık faaliyetleri nedeniyle oluşan güvensizlik ortamında jandarma, karakollar vasıtasıyla kısıtlı imkânlar ve büyük bir özveriyle güvenliği sağlamaya çalıştı. Nitekim 1919 (1335) senesinde yayımladığı Jandarma Karakol Kumandanı isimli eserinde jandarma karakolunu, mahkeme-i adalete duhûl edilen ilk kapı, vazife imanı yaşatan bir mabet ve hükümetin timsal-i hakikisi olarak niteleyen Umum Jandarma Kumandanlığı’ndan Binbaşı Mehmed Kemal’in bu eseri, zor şartlarda görev yapan jandarma karakollarının görevlerini, halk ile olan münasebatını içten bir dille ifade emesi bakımından incelenmeye değerdir.

Keywords
Jandarma, Zaptiye, Mehmet Kemal, Karakol, İç Güvenlik

Abstract
After its establishment on July 14, 1839, the Gendarmerie Organization has played an important role in maintaining security, safety and public order in the Ottoman State. Besides, it also joined the other armed forces in defending the homeland in several fronts during the First World War. Two thirds of the organization were incorporated in the army, while the rest of the units were entrusted to keep the coastal regions under surveillance and to secure the railroads. There were also mobile gendarmerie units (Sahra Jandarma Birlikleri) that were formed to maintain public order. After the war, when the public order collapsed and several bandits were rampant in many parts of the country, the Gendarmerie Organization tried to maintain public order with great commitment despite limited means. One of the officers, Major Mehmed Kemal, one of the officers who served during these difficult times, published a memoir in 1919 about his duties titled Jandarma Karakol Kumandanı (the Gendarmerie Station Commander). Describing his station as the first gate of the court of justice, a temple of patriotism, and the real image of the government (hükümetin timsal-i hakikisi), Kemal writes about the difficult conditions of the country, the duties of gendarmerie station, his relations with the public. This precious little memoir deserves a study as it shed lights on the difficult times of the era and the role of the gendarmerie organization during the chaotic period just before the birth of the Turkish Republic.

Keywords
Gendarme, Zaptieh, Mehmet Kemal, Gendarme Station, Internal Security

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri