Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Prof. Dr. Reşide Merih HAZIROĞLU’nun yaşamı ve akademik çalışmaları üzerine bir araştırma
(A study on the life and academic works of Prof.Dr.Reşide Merih HAZIROĞLU )

Author : Label    Label
Type :
Printing Year : 2020
Number : History-Political Sciences-Geography (69)
Page : 492-505
    


Summary
Veteriner hekimliği tarihinde Muzaffer Bekman’la başlatılan, Prof. Dr. Nihal Erk ve Prof. Dr. Ferruh Dinçer’in çalışmalarıyla devam ettirilen biyografi çalışmaları; günümüzde de veteriner tarihi alanının bilim insanları tarafından sürdürülmektedir. Veteriner hekimliği eğitim sürecinin önemli alanlarından biri olan Anatomi ile ilgili yaptığı çalışmalarla bilinen Türkiye’de veteriner hekimliği eğitiminde anatomi anabilim dalının öncülerinden biri olan Prof. Dr. R. Merih Hazıroğlu Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesine 1976 yılında girmiş, 1981 yılında mezun olmuş, aynı yıl Anatomi Anabilim Dalına araştırma görevlisi olarak atanmış, 1987 yılında doktor, 1989 doçent unvanı almış ve 1996 yılında ise profesörlüğe yükseltilmiştir. Veteriner Anatomi Derneğinin kurulması fikrini gündeme getiren ve öncülük eden Hazıroğlu dernek başkanlığı görevini 2008 yılına kadar sürdürmüştür. Prof. Dr. R. Merih Hazıroğlu, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi bünyesinde 2013 yılında “Veteriner Anatomi Müzesi Projesinin” de hayata geçmesini sağlayarak Türkiye’nin ilk ve tek veteriner anatomi müzesinin kurulmasını gerçekleştirmiştir. Veteriner anatomi alanında ilk kadın veteriner hekim akademisyen olan Hazıroğlu; eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım etkinliklerinin yanı sıra bu alanlarda görev yapan diğer öğretim elemanlarının yetişmesinde de önemli görevler üstlenerek özgeçmişi ve akademik çalışmalarıyla örnek olmuş bir bilim insanı olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Keywords
Akademisyen, Anatomi, Kadın, Merih Hazıroğlu.

Abstract
Biography studies on veterinary medicine have started with Muzaffer Bekman in the history of veterinary medicine and continued with the works of Prof. Nihal Erk and Prof. Ferruh Dinçer and still being researched. One of the pioneers of the veterinary anatomy in Turkey, Prof. Merih Hazıroğlu as she is known with her anatomy studies started Ankara University Faculty of Veterinary Medicine in 1976, graduated in 1981. She acquired a Ph.D. degree in 1989, became associate professor in 1989 and professor in 1996. Prof. Dr. R. Merih Hazıroğlu served as the president of Veterinary Anatomy Association until 2008 as she was one of the founding members. Prof. Dr. R. Merih Hazıroğlu accomplished the establishment of Turkey’s first and only Veterinary Anatomy Museum by conducting the “Veterinary Anatomy Museum Project” in 2013. Hazıroğlu is the first female veterinary academician in the field of veterinary anatomy, who continues her academic life as the head of the department in the same department. She carries on her work as an exemplary scientist with her background and academic studies by participating in important roles in the training of other lecturers.

Keywords
Academician, Anatomy, Female, Merih Hazıroğlu.

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri