Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ON İKİNCİ YÜZYIL ENDÜLÜS POPÜLER MÜZİĞİ’NDE MUVAŞŞAH ŞARKININ TARİHSEL SÜRECİ VE FORM ANALİZİ
(HISTORICAL PROCESS AND FORM ANALYSIS OF THE MUVAŞŞAH CHARGE IN THE TWENTY CENTURY ENDULUS POPULAR MUSIC )

Author : Emel DEMİRGEN    
Type :
Printing Year : 2020
Number : History-Political Sciences-Geography (69)
Page : 295-305
    


Summary
Özet Muvaşşah genellikle bestelenmek için yazılmış bir şiir türüdür. Muvaşşah kelimesi, “kadınların kullandığı değerli taşlarla süslü kuşak” anlamına gelen “vişâh” kelimesinden türemiştir. Muvaşşah söyleyene “veşşah” denir. Muvaşşah türü şiir söylemeye “tevşih” sanatı adı da verilmektedir. Kaynaklardan elde edilen verilerde, kim tarafından düzenlendiği konusunda net bir bilgi olmasa da, dokuzuncu yüzyılın sonlarına doğru olgunlaşmamış bir form olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmanın temelde dört amacı vardır; Doğu ve Batı literatüründe “Muvaşşah” teriminin tarihsel sürecini incelemek, Ortaçağ şarkı ve lirik geleneğindeki yerini öğrenmek ve çeşitleri ile birlikte muvaşşah şarkının formunu incelemek olacaktır. Çalışmada yöntem olarak Patika Bağımlılığı (Path Dependence) kullanılmıştır. Elde edilen verilerin sonuçları çalışma içerisinde başlıklar halinde sunulmuştur.

Keywords
Muvaşşah, Vişah, Zecel, Endülüs Müziği, Nevbe

Abstract
Abstract Muvashshah is a kind of poem which is usually written for composing. The word Muvashşah is derived from the word iş vişah gelen which means kuşak the belt decorated with precious stones used by women ”. Muvashşah is called “veşşah Muvashshah type poetry is also called “tevşih” art. Although there is no clear information about who organized it, it appears as an immature form towards the end of the ninth century. There are basically four objectives of this study; To examine the historical process of the term Muvashshah in the Eastern and Western literature, to learn its place in the medieval song and lyrical tradition and to examine the form of the muvashshah song with its varieties. Path Dependence was used as the method in this study. The results of the obtained data are presented as headings in the study.

Keywords
Muvashşah, Vişah, Zecel, Andalusian Music, Nevbe

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri