Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


COĞRAFİ İŞARET KAPSAMINDAKİ TÜRK HALI VE KİLİMLERİ
(TURKISH CARPETS AND RUGS WHICH ARE IN THE SCOPE OF THE GEOGRAPHICAL INDICATIONS )

Author : Güven ŞAHİN  - Süheyla BALCI AKOVA  
Type :
Printing Year : 2020
Number : History-Political Sciences-Geography (69)
Page : 447-482
    


Summary
Dünyada çoğu milletin kendi kültürüyle ve kimliklerinin bir parçası olarak ortaya koydukları zanaat ürünleri söz konusu olup halı ve kilim de Türk Kültür Kimliği’nin temel tanıtıcılarındandır. Öte yandan gelişen teknoloji, değişen tüketici ve beğeni algıları, dünyanın pek çok yerinde geleneksellikten uzaklaşma ve tek tiplileşmeyi beraberinde getirmektedir. Bu da hem zanaat faaliyetini hem de faaliyetin çıktılarını çoğu açıdan olumsuz etkilemektedir. Bir kısım zanaat ürünleri çağa adapte edilerek ve çağdaş modaya uydurularak daha da popülerleşirken (Yemeni gibi) bazıları ise neredeyse bütünüyle silinmektedir (Keçecilik, semercilik gibi). Halı ve kilimler ise her ne kadar çoğu zanaat faaliyeti gibi bütünüyle kaybolma noktasına gelmemişse de çok ciddi ölçüde geri dönüşü olmayan yitirilişler söz konusu olmuştur. Bu noktada da son yılların en popüler uygulamalarından olan Coğrafi İşaret uygulaması dahilinde halı ve kilimler koruma altına alınmaya çalışılmaktadır. Söz konusu uygulama ile esasında bazı ürünlerde (Özellikle yemekler ve tarım ürünlerinde) azımsanamayacak başarılar elde edilmiş olsa da zanaat ürünleri noktasında kayda değer bir başarıdan bahsetmek mümkün değildir. Bu çalışmada da Coğrafi İşaret uygulaması perspektifinde Türk kültür kimliğinin en önemli elemanlarından halı ve kilimlerin mevcut durumu ele alınmıştır. Bu kapsamda da Coğrafi İşaret olan 4 tanesi kilim olmak üzere toplam 27 ürün incelenmiştir. Araştırmamız kapsamında söz konusu Coğrafi İşaretlerin bir kısmının tamamiyle ticari hayattan silindiği, bir kısmının her ne kadar dokuyan ustalar bulunsa da artık yapılmadığı ve çok az bir kısmının da sadece sipariş doğrultusunda dokunduğu tespit edilmiştir. Buna göre de Coğrafi İşaret uygulaması ile söz konusu ürünler için başarılı olunamadığı anlaşılmıştır. Bu bulgulardan hareketle de Coğrafi İşaret uygulamasının tek başına ne ölçüde yeterli olabildiği yanı sıra bir kısım geleneksel zanaat ürünlerinin dünya genelindeki değişim / dönüşüm kapsamında ne ölçüde varlıklarını sürdürebilecekleri konularının üzerinde durularak uzun vadeli çıkarımlarda bulunulmaya çalışılmıştır.

Keywords
Halı, Kilim, Zanaat Ürünleri, Coğrafi İşaret, Mahreç İşareti, Türkiye.

Abstract
It is known that there are craft products produced by most nations of the world with their own culture and as the part of their identities are in existance, carpet and rug are the basic promoters of Turkish Cultural Identity. On the other hand, evolving technology, everchanging consumer type and taste perceptions create unconventional trends and uniformity in many parts of the world. This negatively affects both the craft activity and the outputs of the activity in many respects. Carpets and rugs, on the other hand, did not come to the point of disappearing completely like most craft activities, but there were very serious irreversible losses. At this point, it has been tried to protect the carpet and rug within the scope of Geographical Indication application which is one of the most popular applications in recent years. Even though significant achievements have been achieved in some products (especially in food and agricultural products) with this application, it is not possible to mention a significant success in terms of craft products. In this study, the current status of carpets and rugs, one of the most important elements of Turkish cultural identity, is discussed in the perspective of Geographical Indication application. In this context, a total of 27 products, 4 of which are rugs, were examined. Within the scope of our research, it has been found that some of these Geographical Indications are completely deleted from commercial life, some of them are no longer made although weaving craftsmen and only a few of them are only woven according to purchase order. Accordingly, it was understood that the Geographical Indications application could not be successful for these products. Based on these findings, it has been tried to make long-term inferences by emphasizing the extent to which the application of Geographical Indication alone can be sufficient as well as the extent to which some traditional craft products can survive within the scope of change / transformation worldwide.

Keywords
Carpet, Rug, Craft Products, Geographical Indications, Protected Geographical Indication, Turkey.

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri