Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SÜLEYMANLI-ZEYTUN (KAHRAMANMARAŞ) YÖRESİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM POTANSİYELİ
(SUSTAINABLE TOURISM POTENTIAL OF SÜLEYMANLI-ZEYTUN (KAHRAMANMARAŞ) REGION )

Author : Tamer ÖZLÜ    
Type :
Printing Year : 2020
Number : History-Political Sciences-Geography (69)
Page : 397-407
    


Summary
Süleymanlı eski adıyla Zeytun Kahramanmaraş’ın Berit Dağları eteklerinde, Akdeniz iklimi hakimiyetinin son bulduğu yavaş yavaş karasal iklime geçildiği bölgede kurulmuştur. Bu çalışmada, yörenin kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla sürdürülebilir turizm potansiyeli ele alınmıştır. Süleymanlı’nın bulunduğu doğal coğrafya özellikleri ve zengin tarihi kaynaklarına vurgu yapılmış, sürdürülebilirliğin gereği olan kirletmeden, içi boşaltılmadan, koruyarak gelecek nesillere aktarılması gerektiği üzerinde durulmuştur. Ayrıca yörenin turizm potansiyelini gün yüzüne çıkartmak ve tanıtılmak istenmiştir. Kahramanmaraş’ın önemli turizm merkezi olan Ilıca kaplıcaları ile Süleymanlı Mahallesi bütüncül olarak değerlendirilmiş, kaplıca turizminde boş zaman üzerinde durularak Süleymanlı mahallesinin turizm potansiyeline vurgu yapılmıştır.

Keywords
Sürdürülebilir turizm, Süleymanlı, Boş zaman, Bölgesel kalkınma

Abstract
Süleymanlı, formerly known as Zeytun, was founded on the outskirts of the Berit Mountains of Kahramanmaraş, where the Mediterranean climate dominated and the terrestrial climate was gradually passed. In this study, sustainable tourism potential is discussed in order to contribute to the development of the region. Emphasis has been placed on the natural geography features and rich historical resources of Süleymanlı, and it is emphasized that sustainability should be transferred to future generations without polluting, discharging and preserving. In addition, the tourism potential of the region to be unearthed and wanted to be introduced. Ilıca thermal springs and Süleymanlı Neighborhood, which is the important tourism center of Kahramanmaraş, were evaluated as a holistic and the tourism potential of the Süleymanlı neighborhood was emphasized with emphasis on leisure time in the thermal tourism.

Keywords
Sustainable tourism, Suleymanli, Leisure, Regional development

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri