Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


PAKİSTAN’IN BAĞIMSIZLIK MANİFESTOSU:1940 LAHOR KARAR TASARISI
(INDEPENDENCE MANIFESTO OF PAKISTAN: THE LAHORE RESOLUTION,1940 )

Author : Davut ŞAHBAZ    
Type :
Printing Year : 2020
Number : History-Political Sciences-Geography (69)
Page : 436-446
    


Summary
Hindistanlı Müslümanların 23 Mart 1940 yılında deklare ettikleri Lahor Karar Tasarısının, Pakistan’ın kuruluş aşamasına temel oluşturduğu varsayılır. Bu tasarıyla birlikte Hindistanlı Müslümanlar Hint Alt Kıtasında bağımsız bir Müslüman devlet kurmaktan başka hiçbir öneriye sıcak bakmadıklarını Hindu ve İngilizlere iletmişlerdir. Lahor Karar Tasarısının başarı elde etmesinin ardından, Hindistanlı Müslümanlar Muhammed Ali Cinnah öncülüğünde uyum içinde mücadele etmeye başlamışlardır. 17. Yüzyıldan itibaren siyasi ve toplumsal anlamda çöküş yaşayan Hindistanlı Müslümanlar, Lahor Karar Tasarısının İngiliz ve Hindular tarafından kabul görmesinin ardından, artık Hindistan’ın siyasi geleceğini dizayn eden bir millet olma sıfatına erişmiştir. Pakistan, Lahor Karar Tasarısının kuramsallaştırdığı siyasi ilkeler temelinde 14 Ağustos 1947 tarihinde bağımsız Müslüman bir devlet olarak kurulmuştur.

Keywords
Lahor Karar Tasarısı; Muhammed Ali Cinnah; Pakistan; Hindistan; Bağımsızlık

Abstract
The Lahore Resolution declared by Indian Muslims on March 23, 1940 is assumed to be the basis for the establishment of Pakistan. With these decisions, Indian Muslims conveyed to the Hindu and British that they did not accept any suggestions other than establishing an independent Muslim state in the Indian Sub-Continent. Following the success of the Lahore Resolution. Indian Muslims started to fight in harmony under the leadership of Muhammad Ali Jinnah. Indian Muslims, who have suffered political and social collapse since the 17th century, became a nation that designed the political future of India after the Lahore Resolution was accepted by the British and Hindus. Pakistan was established as an independent Muslim state on August 14, 1947, based on the political principles theorized by the Lahore Resolution.

Keywords
The Lahore Resolution; Muhammad Ali Jinnah; Pakistan; India; Independence

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri