Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BİR AVRUPALININ GÖZÜNDEN “OSMANLI’NIN İSTANBULU” VE ORYANTALİZM ELEŞTİRİSİ
(“ISTANBUL OF OTTOMAN EMPIRE” IN THE EYES OF A EUROPEAN AND THE CRITICISIZM OF ORIENTALIZM )

Author : Ülkü Ayşe OĞUZHAN BÖREKCİ   - Gülcan IŞIK  
Type :
Printing Year : 2020
Number : History-Political Sciences-Geography (69)
Page : 388-396
    


Summary
Çok eski çağlardan beri Doğu uygarlığına ilgi duyan Batı’nın, 17. ve 18. yüzyıla gelindiğinde toplumsal, siyasal, ekonomik ve bilimsel gelişmelerin de etkisiyle bu ilgisinin arttığı bilinmektedir. Batının söz konusu ilgisi kimi çevrelerce “Doğubilim”, “Şarkiyatçılık” ya da “Oryantalizm” olarak adlandırılmaktadır. Buna göre Doğu ve Batı, birçok karşıtlıklar ve farklılıklar çerçevesinde değerlendirilmiş, romandan seyahatnameye, sinemdan reklâm ve tanıtım filmlerine kadar çok çeşitli ürünler aracılığıyla Doğu’ya ilişkin imgeler üretilmiştir. Söz konusu ürünlerde çoğunlukla Batı “olumlu” imgelerle temsil edilirken, Doğu ise “olumsuz” özellikleriyle yansıtılmıştır. Tarih boyunca birçok imparatorluğun merkezi olan, birçok kültürü bünyesinde barındıran İstanbul, tarihin hemen her döneminde Doğu ve Batı için siyasal, kültürel ve ekonomik yönden çok büyük önem taşımıştır. İstanbul’un söz konusu önemi yazılı ve görsel pek çok esere yansımış ve buralarda İstanbul hem Doğuya hem de Batıya ait özellikler temelinde ele alınmıştır. Batılılar tarafından ortaya konulan birçok eserde, genelde Osmanlı, özelde ise İstanbul’un oryantalist bir bakış açısıyla aktarıldığı görülmektedir. Ancak, oryantalizmin Doğuyu aktarma biçimini eleştiren eserlerde bulunmaktadır. Nitekim Doğu ve Batı arasındaki kültürel çatışmayı ve Avrupa merkezli oryantalist bakış açısını eleştiren İspanyol yazar Juan Goytisolo’nun “Osmanlı’nın İstanbulu” adlı eseri tam da bu nokta da dikkate ve incelemeye değer niteliktedir. Bu çerçevede çalışmada, çoğu batılının Osmanlı’ya ilişkin kurguladığı Doğu imgesi ve bu doğrultuda geliştirdiği oryantalist bakış açısı; söz konusu eserdeki, şu kategoriler eşliğinde karşıtlığını bulmuştur: ‘Türk imgesi’, ‘Osmanlı yönetim yapısı’, ‘İstanbul ve gündelik hayatı’. Metin analiziyle çözümlenen söz konusu kategoriler aracılığıyla, Goytisolo’nun İstanbul’a ve Osmanlı’ya dair perspektifi ortaya konulmuştur.

Keywords
Oryantalizm, Batı, Doğu, Osmanlı Devleti ve İstanbul

Abstract
It is known that the West, which has been interested in Eastern civilization since ancient times, increased its interest in the 17th and 18th centuries with the effects of the social, political, economic and scientific development. This interest of the West is called “Orientalism” by certain circles. According to this, the East and the West have been analyzed in the framework of many differences and contrasts, and images have been produced through a wide range of products such as novels, travelogues, cinema, advertisements, and teasers. İstanbul, the city which has been the center of many empires throughout history and has incorporated many cultures, has been politically, culturally and financially very important for the East and West in almost every period of history. This importance of İstanbul has been reflected in many written and visual works and in these works, İstanbul is discussed based on qualities attributed both to the East and the West. It is seen that in many works produced by western artists, Ottoman Empire in general, İstanbul in specific, is narrated with an orientalist point of view. However, there are also works that criticize the way that orientalism narrates the East. Thus, “İstanbul of Ottoman Empire” by the Spanish writer Juan Goytisolo, who criticizes the Eurocentric orientalist point of view and cultural conflict between the East and the West, is worth to study. In this framework, in this study, counter-arguments to the East image of Ottoman Empire constructed by many westerners and the orientalist point of view developed in this direction were found under “Turkish image”, “Governing structure of Ottoman Empire”, “İstanbul and its daily life” categories in the mentioned work. Through the mentioned categories analyzed via text analysis, Goytisolo’s perspective of İstanbul and Ottoman was put forth.

Keywords
Orientalizm, The West, The Eeas, Ottoman Empire and Istanbul

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri