Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRK OCAKLARININ 1926 YILI ÇALIŞMALARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
(AN EVALUATION ON THE OPERATIONS OF THE TURKISH SOCIETIES IN 1926 )

Author : Yücel NAMAL   - Ümit TURAN  
Type :
Printing Year : 2020
Number : History-Political Sciences-Geography (69)
Page : 363-371
    


Summary
1912 yılında kurulan Türk Ocakları, Osmanlı İmparatorluğunun son döneminde Türk Milliyetçiliğinin vücut bulmasında ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ulus devlet yapılanmasında önemli roller üstlenmişti. Bu nedenle Türk Ocakları Milli Mücadele sonrasında yeniden teşkilatlanmaya giderek tüm yurtta şubeler açmıştır. Bu çalışmada, Türk Ocaklarının 23 Nisan 1926 tarihinde Ankara’da gerçekleştirdiği Üçüncü Genel Kurultayı ve burada tartışılan konular ele alınmıştır. Ayrıca yurt genelinde Türk Ocakları şubelerinin yaptığı konferans, müsamere, konser, köycülük, spor, sağlık ve yardım gibi alanlardaki çalışmaları incelenerek Türk Ocaklarının, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ilk yıllarındaki fonksiyon ve işlevi ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Keywords
Türk Ocakları, Osmanlı İmparatorluğu, Türkiye Cumhuriyeti

Abstract
Turkish Societies established in 1912 played significant roles in manifestation of Turkish Nationalism in the late period of Ottoman Empire and in nation-state formation of Turkish Republic. Because of this, Turkis Societies reformed themselves after the National Struggle Period and opened branches all over the country. In this study, the third General Assembly by Turkish Societies on April, 23rd 1926 and the issues discussed in this assembly are investigated. Apart from this, it has been aimed to reveal the function of Turkish Societies in the early years of Turkish Republic by examining the operations of branches of Turkish Societies country-wide; such as conferences, shows, concerts and operations in the areas of peasantisim, sports, health and aid.

Keywords
Turkish Societies, Ottoman Empire, Turkish Republic

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri