Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İLLİKTEN İLÇELİĞE İLÇELİKTEN İLLİĞE GİDEN SÜREÇ VE KIRŞEHİR’İN YENİDEN İL OLMA KUTLAMALARI (1957)
(THE PROCESS FROM PROVINCE TO DISTRICT FROM DISTRICT TO PROVINCE AND KIRŞEHİR'S CELEBRATİONS FOR BECOMİNG A PROVİNCE AGAİN (1957) )

Author : Mahmut BOLAT    
Type :
Printing Year : 2020
Number : History-Political Sciences-Geography (69)
Page : 259-268
    


Summary
1946 yılında kurulan ve 1950 yılında iktidara gelen Demokrat Parti’nin, 1950-1954 arasında halk nezdinde kazandığı itibara ve genel kabule rağmen, 1954 seçimleri akabinde politikalarını sertleştirmeye başladığı gözlemlenmektedir. İktidarlarını sürekli kılmak ve kontrolü tamamen ellerine almak adına, örneğin; 1954 seçimlerinde başarısız oldukları Kırşehir’i ilçe haline getirmek gibi politikalar uygulamışlardır. Aynı Kırşehir’i 1957 seçimleri öncesi yine oy kaygısı ile tekrar il haline getiren DP iktidarının bu kararı, Kırşehir’de bayram havası estirmiş ve coşkulu şenliklerle kutlanmıştır. Bu makalede; TBMM Zabıt Cerideleri, dönemin gazeteleri, hatıratlar ve diğer telif ve tetkik eserler kullanılarak, giriş kısmında DP’nin kuruluş ve iktidara geçiş süreci, sonrasında Kırşehir’in 1954’te ilçe ve daha sonra 1957 yılında tekrar il haline getirilmesi ele alınmış ve son kısımda ise bu konuda kaleme alınmış yazılardan farklı olarak Kırşehir’in il haline getirilmesi kutlamaları üzerinde durulmuştur.

Keywords
Bölükbaşı, Demokrat Parti, İnönü, Kırşehir, Menderes

Abstract
It is observed that the Democratic Party, which was established in 1946 and came to power in 1950, started to harden its policies following the 1954 elections, despite the reputation and general acceptance it gained in the public between 1950-1954. In order to keep their power permanent and take complete control, for example; They implemented policies such as turning Kırşehir into a district, which they failed in the 1954 elections. The DP government turned Kırşehir into a province of voting anxiety before the 1957 elections, his decision has a festive atmosphere in Kırşehir and is celebrated with enthusiastic festivities. In this article, the Turkish Grand National Officer Cerrays, newspapers of the period, memoirs and other copyrights and investigative works were used, In the introduction part, the transition process of the DP to the establishment and power has been covered, then, Kırşehir was transformed into a district in 1954 and then to become a province again in 1957 and In the last part, unlike the articles written on this subject, the celebration of making Kırşehir become a province is emphasized.

Keywords
Bölükbaşı, Democratic Party, İnönü, Kırşehir, Menderes

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri