Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ORTAÇAĞ ANADOLU'SUNDA PEGANUM HARMALA L.’NIN SAĞLIK ALANINDA KULLANIMININ ARAŞTIRILMASI
(Investigation of the Use of Peganum harmala L. in Health Care in Medieval Anatolia )

Author : Hüseyin DOĞAN   - Meryem GÜRBÜZ  
Type :
Printing Year : 2020
Number : History-Political Sciences-Geography (71)
Page : 188-194
    


Summary

Bu çalışmanın amacı, ülkemizde doğal olarak yayılış gösteren Peganum harmala L. türünün Ortaçağ Anadolu’sunda sağlık alanında kullanımın araştırılmasıdır. Çalışmada XIII. yüzyıl başından XV. yüzyıl ortalarına kadar Anadolu’da yazılan, derlenen ve tercüme edilen tıp eserlerinde P. harmala taksonunun çeşitli hastalıklarda tek başına ya da diğer bitkilerle birlikte kullanılmasına dair örnekler verilmiş, böylece bitkinin tıbbî önemi ortaya konmaya çalışılmıştır.Keywords
Peganum harmala, Üzerlik, Anadolu, Ortaçağ

Abstract

The aim of this study is to investigate the use of Peganum harmala L. species, which is naturally growing in Turkey, in the field of health in Medieval Anatolia. In the study, at the beginning of XIII century to until the middle of the XV century in the medical works written, compilation and translated in Anatolia, examples of the use of P. harmala taxon alone or in combination with other plants in various diseases were given and thus the medical importance of the plant was tried to be revealed.Keywords
Peganum harmala, Wild rue, Harmel, Anatolia, Medieval

Advanced Search


Announcements


Address : Zeytinlik Mah. Yıldıray Sokak, 6/3, Ilkadım Samsun/TURKEY
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri