Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE MİLLİ KÜLTÜR ÖGELERİNİN ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN KAVRAM BULMACALARININ KULLANIMI
(THE USE OF CONCEPT PUZZLES ABOUT TEACHING OF ELEMENTS OF NATIONAL CULTURE IN SOCIAL STUDIES COURSE )

Author : Kerem BOZDOĞAN    
Type :
Printing Year : 2020
Number : Education (70)
Page : 692-702
    


Summary
Sosyal Bilgiler derslerinde özellikle kavramların öğretiminde kullanılabilecek araçlardan birisi kavram bulmacalarıdır. Bu çalışmanın amacı, ilkokul 4. sınıf sosyal bilgiler derslerinde “Kültür ve Miras” öğrenme alanı “Milli Kültür Ögelerimiz” konusunun öğretimine ilişkin kavram bulmacaları geliştirmektir. Bu amaç doğrultusunda milli kültür ögelerine yönelik olarak anagram bulmaca, milli kültür ögelerini yansıtan el ürünlerine ilişkin olarak çengel bulmaca, milli kültürle alakalı eşyalara, nesnelere yönelik renkli bulmaca ve milli kültürü yansıtan mimari yapılarla ilgili olarak petek bulmaca ve karışık kelimeleri bulmaca olmak üzere beş tane bulmaca geliştirilmiştir. 2005 Sosyal Bilgiler Öğretim Programı’nda olduğu gibi yenilenen 2017 Sosyal Bilgiler Öğretim Programında da kavram öğretiminin önemli bir yer tuttuğu vurgulanmıştır. Bu çalışma ile, sınıf öğretmenleri başta olmak üzere öğretmenlerin sosyal bilgiler derslerinde kavram öğretimine yönelik etkinliklerinde bulmaca kullanma isteklerinin arttırılması hedeflenmektedir. Söz konusu bulmacaların derslerin işlenmesini daha aktif, kolay ve eğlenceli hale getireceği düşünülmektedir.

Keywords
Kavram, Bulmaca, Sosyal Bilgiler, Milli Kültür

Abstract
Concept puzzles are one of the tools which could be used in teaching of concepts in Social Studies course. The purpose of this study is to develop concept puzzles about teaching of “Elements of National Culture” in “Culture and Heritage” learning domain included in the 4th grade social studies course. In line with this purpose, five puzzles were developed including anagram puzzle for the elements of national culture, crossword puzzle for handcrafts that reflect elements of national culture, colourful puzzle for the things and objects related to the national culture, honeycomb puzzle for architectural structures that reflect national culture, and puzzles for scrambled words. As it was emphasized in the 2005 Social Studies Curriculum, it was also emphasized in the renewed 2017 Social Studies Curriculum that teaching of concepts had an important place. This study aims at increasing mainly elementary school teachers and teachers’ desire to use puzzles in their activities for teaching of concepts in social studies course. It is considered that puzzles in question will make learning a course entertaining, active, and easy.

Keywords
Concept, Crosswords, Concept Puzzles, Social Studies, National Culture

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri