Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KÜLTÜREL ÇOCUK OYUNLARI: TÜRK TOPLULUKLARINDA BİR SAHA ARAŞTIRMASI
(CULTURAL CHİLDREN'S GAMES: A FİELD STUDY İN TURKİSH COMMUNİTİES )

Author : Dondu Neslihan BAY   - Yalçın Bay  
Type :
Printing Year : 2020
Number : Education (70)
Page : 657-670
    


Summary
Araştırmanın amacı, bazı Türk topluluklarında bilinen ve oynanan ortak kültürel çocuk oyunlarının belirlenmesiyle kültürel çocuk oyunlarına yönelik mirasın ortaya çıkarılmasıdır. Araştırmada gözlem ve görüşme yöntemleri kullanılarak nitel bir çalışma yapılmıştır. Araştırmanın çalışma alanı 8 ülke/bölge (Azerbaycan, Dağıstan/Nogaylar, Kabardey-Balkar, Karaçay-Çerkes, Çuvaşistan, Tataristan, Başkurdistan ve KKTC) olarak belirlenmiştir. 8 ülke/bölgede üç ay süresince 15 il, 4 ilçe, 23 köy ve 21 okul ziyareti yapılarak gerçekleştirilen alan araştırmasında; aynı oyunun tekrarını kapsayan 217 oyun video ile kayıt altına alınmıştır. Örnekleme alınan Türk topluluklarında kültürel oyunların kendi aralarında yüksek oranda (% 82-93) benzer olduğu görülmüştür. Toplam 76 farklı oyun kaydı alınmış; bu oyunlardan 49 oyun (% 65) ortak kültürel oyunlar olarak, 27 oyun (% 35) ise ülke/bölgelerin milli oyunları olarak belirlenmiştir. Oyunlar kendi içinde sınıflandırıldığında çoğunlukla oyunları kız ve erkek çocukların birlikte oynadığı, materyal kullanılan ve dış mekânda oynanan oyunların tercih edildiği, oyunların çocukların gelişim alanlarının desteklendiği görülmüştür. Sonuç olarak Türk topluluklarında ortak kültürel oyunların oynanıyor olması, aynı kökten gelinmesi sebebiyle kültürel birlikteliğin önemli bir göstergesi olmuştur.

Keywords
Kültür, oyun, çocuk oyunları, topluluk, milli.

Abstract
The purpose of this research is to reveal the heritage of cultural children's games by identifying common cultural children's games known and played in some Turkish communities. A qualitative study was conducted using observation and interview methods. The research area of the study was determined as 8 countries/regions (Azerbaijan, Dagestan / Nogai, Kabardino-Balkaria, Karachay-Cherkessia, Chuvashia, Tatarstan, Bashkortostan and TRNC). During three months of the fieldwork, which has been carried out through the visits in 15 provinces, 4 districts, 23 villages and 21 schools in 8 countries/regions, 217 videos including the replication of same games were recorded. It was seen that in sampling Turkish communities, cultural games were highly similar (82-93 %). A total of 76 different games were recorded; of them 49 games (65 %) were identified as common cultural games and 27 games (35%) as national games. Regarding the classification of the games in themselves, it was seen that most of the games are played by girls and boys together, the games in which materials are used and outdoor games are preferred, and the games support children's developmental areas. As a result, the common cultural games being played in the Turkish communities are an important indicative of cultural unity because of coming from the same origin.

Keywords
Culture, games, children games, community, national

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri