Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRKİYE’DE MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINDA ÖĞRETMEN İSTİHDAMI
(TEACHER EMPLOYMENT IN THE MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION IN TURKEY )

Author : İpek ÖZKAL SAYAN   - Pınar BERK  
Type :
Printing Year : 2020
Number : Education (70)
Page : 780-793
    


Summary
1980’li yıllarda tüm dünyanın içine girdiği mali kriz kamu personel yönetimi alanını da etkilemiş ve bugün “esnek istihdam” olarak tanımladığımız çalışma biçimlerini yaratmıştır. Esnek istihdam türlerini kamuda farklı alanlarda görmek mümkündür. Eğitim alanı da bunlardan biri ve hatta en önemlisidir. Eğitimin önemi, ülkenin geleceğine ilişkin kararlar verecek olan genç nesillerin yetiştirilmesi açısından önem taşımaktadır. Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığı zaman içerisinde eğitim politikasında sık ve önemli değişiklikler yapmıştır. Mevcut durumda eğitim alanında kadrolu, sözleşmeli, ücretli, vekil ve asker öğretmen olmak üzere beş farklı öğretmen istihdam modeli uygulanmaktadır. Çalışmanın amacı, bu beş farklı öğretmen istihdam modelini analiz ederek hem esneklik hem de Türkiye’nin gereklilikleri açısından karşılaştırma yapmak ve uygulamada karşılaşılan önemli sorun alanlarını tespit ederek tartışmaya açmaktır.

Keywords
Esnek istihdam, öğretmen istihdamı, kadrolu öğretmen, sözleşmeli öğretmen, ücretli öğretmen, asker öğretmen

Abstract
The financial crisis that all the world entered in the 1980’s affected also the field of public personnel administration and created the working forms that we define as “flexible employment” the present. It is possible to see flexible employment species in different fields in the public. The field of education is also one of them and even the most important. The importance of education, It is crucial in terms of raising young generations who will make decisions about the future of the country. In the course of time in Turkey, Ministry of National Education made compact and important changes in educational policy. In the current situation, ın the field of education, five different teacher employment models are implemented to be on the point of being permanent, contractual, paid, substitute and military teacher. The purpose of this study is by analysing this five different teacher employment models both flexibility and make comparisons in terms of Turkey's requirements and come up for discussion by identifying the major problem areas are encountered in practice.

Keywords
Flexible employment, teacher employment, permanent teacher, contractual teacher, paid teacher, subst

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri