Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KASTAMONU KALESİ VE AŞIKLI SULTAN TÜRBESİ ÜZERİNE
(ON KASTAMONU CASTLE AND THE TOMB OF AŞIKLI SULTAN )

Author : Tuğçe KARAMEHMETOĞLU    
Type :
Printing Year : 2020
Number : Language-Literature (70)
Page : 78-85
    


Summary
Tarihte ve bugün yaşanılan yerler her zaman kültür hazinesi olmuştur. Bu kültür hazineleri bazen bir inancı bazen de bir hâkimiyeti andırmaktadır. İnsanlar bu mimari yapılara bakarak hem geçmişini hatırlar hem de manevi olarak rahatlama arzusu duyarlar. Sayılara ve renklere kutsallık atfedildiği gibi mezarlarda yatan kişilere de kutsallık atfedilmiştir. Aynı zamanda savunmacı ve savaşçı bir toplum özelliği taşıdığımız için de geçmişten bugüne korunmak adına kaleler, geçitler inşa edilmiştir. Kastamonu Kalesi’nin yanında türbenin bulunması da her iki mimari yapının önemini arttırmıştır.

Keywords
Kastamonu, Türbe, Kale, Evliya, Kült

Abstract
Living places have always been cultural treasures throughout the history. These cultural treasures sometimes refer to a belief or a sovereignty. People, by looking at these architectural structures, both remember their past and have a spiritual desire of relief. Just like holiness was attributed to numbers and colours, holiness was also attributed to the people lying in the tombs. Since, as a society, we had a defensive and combatant characteristics, both the castles and crossovers were also built for protection. The presence of a tomb next to Kastamonu Castle increases the significance of both of the architectural structures.

Keywords
Kastamonu, Tomb, Castle, Saint, Cult

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri