Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


HANS CHRİSTİAN ANDERSEN MASALLARININ SEMBOLİK MANZARASI
(SYMBOLIC PANORAMA OF HANS CHRISTIAN ANDERSEN TALES )

Author : Rovshan MAMMADOV    
Type :
Printing Year : 2020
Number : Language-Literature (70)
Page : 106-113
    


Summary
Makale ünlü Danimarka masal yazarı Hans Christian Andersen’in eserlerinden bahseder. Bu çalışmada Andersen masallarının sembolizm yanları ele alınmıştır. Makalenin giriş bölümünde sembolizm akımı, onun yaranması ve temsilcileri hakkında bilgi verilmektedir. Daha sonra semboller derlenerek ölüm-hayat, karanlık-ışık, bataklık, nesne kavramları olmak üzere bölümlere ayrılmıştır. Ayrıca çalışmada masallardan örnek verilmiş, kavramlar mukayese edilerek gerçek hayatla alâkalandırılmıştır. Tüm kavramlar dinî, felsefi, psikolojik ve edebî açıdan tahlil edilmiştir. “Karlar Kraliçesi”, “Kırmızı Pabuçlar”, “Kibritçi Kız”, “Çam Ağacı”, “Kurşun Asker” gibi eserlerin yanısıra konu ile ilgili teorik çalışmalara da yer verilmiştir. Eserlerdeki ana karakterler mitolojik karakterlerle polemik biçimde yorumlanmış, masal örnekleri aracığıyla tahlil edilmiştir. Çalışmada bütün kavramlar sistematik şekilde sıralanmıştır

Keywords
Hans Christian Andersen, Masal, Sembolizm, Karanlık, Ölüm

Abstract
The article talks about the works of the famous Danish fairy tale writer Hans Christian Andersen. In this study, the symbolism aspects of Andersen tales are discussed. In the introduction part of the article, information about the current of symbolism, its benefit and its representatives is given. Later, symbols were compiled and divided into sections such as death-life, dark-light, swamp and object concepts. In addition, examples of fairy tales are given in the study and the concepts are compared with real life. All concepts are analyzed religiously, philosophically, psychologically and literally. In addition to works such as "The Snow Queen ", "The Red Shoes", "The Little Match Girl", "The Pine Tree", "The Steadfast Tin Soldier", theoretical studies on the subject were also included. The main characters in the works were interpreted polemically with mythological characters and analyzed through fairy tale samples. All concepts are systematically listed in the study.

Keywords
Keywords: Hans Christian Andersen, Fairy Tale, Symbolism, Darkness, Death

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri