Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÎSÂ B. MÛSÂ GUNCÂR’IN BUHÂRÂ HADİSÇİLİĞİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ
(THE PLACE AND IMPORTANCE OF JESUS b. MOSES GUNCÂR IN THE HADITHISM OF BUKHARA )

Author : Dursun SARI    
Type :
Printing Year : 2020
Number : Theology (70)
Page : 1172-1179
    


Summary
Buhârâ fethedildikten sonra bölgenin İslamlaşma süreci ile birlikte tâbiîn neslinden hadis âlimleri bu şehre gelerek burayı vatan edinmişlerdir. Bu muhaddisler Buhârâ hadisçiliğinin başlangıç döneminde kendi öğrencilerini yetiştirmişlerdir. Tâbiîn neslinden muhaddislerin Buhârâ’da yetiştirdiği hadis âlimlerinden biri de Îsâ b. Mûsâ Guncâr’dır (v.186/802). Bu çalışmada Îsâ b. Mûsâ’nın Buhârâ hadisçiliğindeki yeri ve önemi; Guncâr’ın hayatı, hocaları, öğrencileri, hadis âlimlerinin onun hakkında söyledikleri ve örnek rivayetleri başlıkları altında incelenmiştir. Bunun sonucunda Îsâ b. Mûsâ Guncâr’ın, Buhârâlı yirmi yedi muhaddis öğrenci yetiştirdiği, Guncâr’ın öğrencilerinin de daha sonra Buhârâ’da meşhur muhaddislerin yetişmesine vesile oldukları ve böylece Îsâ b. Mûsâ Guncâr’ın Buhârâ hadisçiliğinin gelişim sürecine önemli bir katkıda bulunduğu ortaya konmuştur.

Keywords
Guncâr, Buhara, Hadis, Ravi, Rivayet

Abstract
After the conquest of Bukhara, with the process of region Islamization, hadith scholars from the descendants of the tabi’in came to this city and made it homeland. These muhaddiths had educated their own students in the beginning period of Bukharâ hadithism. One of the hadith scholars from the generation of tabi’in, who had been educated in Bukhara is Jesus b. Moses Guncâr. In this study, The importance and the place of Jesus b. Moses Guncâr in the hadith of Bukhara was examined under the titles of Guncâr's life, teachers, students, hadith scholars and exemplary narrations about him. As a result, Jesus b. Moses Guncâr raised twenty-seven students of Bukhari, and the students of Guncâr were instrumental in the raising of the famous muhaddith in Bukhara afterwards. It was revealed that Jesus b. Moses Guncâr contributed significantly to the development process of Bukhara hadithism.

Keywords
Guncâr, Bukhara, Hadith, Rawi, Riwayat.

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri