Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


AMASRA’DA YAŞAYAN SON AĞAÇ TORNA USTASI: ALİ RIZA VATANDAŞLAR
(THE LAST WOOD-TURNING MASTER LIVING IN AMASRA: ALI RIZA VATANDASLAR )

Author : Cemile KURT    
Type :
Printing Year : 2020
Number : Language-Literature (70)
Page : 96-105
    


Summary
Geleneksel Türk el sanatlarının önemli bir kısmını oluşturan, hammaddesi ağaç olan sanatlar içerisinde ağaç oymacılığı, tarihimize baktığımızda zengin çeşitlilikler sunar. Değişerek gelişen, yani çekicilikten, tornacılığa evrilen bu sanatın icrası eski geleneksel unsurlarla yeninin izlerini barındırarak ustadan çırağa aktarılarak günümüze ulaşmıştır. Bartın Amasra’da ağaç tornacılığını icra eden Ali Rıza Vatandaşlar, mesleğini yaklaşık 50 yıldır sürdürmektedir. Geleneksel bilgi ve tecrübesini zamanında çıraklarına aktarmış olsa da çırakları bu mesleği devam ettirmemişlerdir. Ali Rıza Vatandaşlar bu geleneksel mesleğin Amasra merkezdeki son temsilcisidir. Amasra, Çekiciler çarşısında yer alan dükkânında hem mesleğini devam ettirmekte hem de yaptığı ürünleri sergilemektedir. Bu makalede Amasra’da ağaç torna ustası Ali Rıza Vatandaşlar’ ın sanatı geleneksel meslek bağlamında değerlendirilmeye çalışılmış ve icra ettiği sanatı henüz yok olmadan incelemek ve belgelemek amaçlanmıştır.

Keywords
Ağaç tornacılığı, geleneksel meslek, Amasra, Ali Rıza Vatandaşlar

Abstract
Among the wooden handcrafts, wood carving, which constitutes an important part of traditional Turkish handicrafts, offers rich diversity in terms of our history. The performance of this handcraft, which has evolved from carving to turning, has reached the present day through work-shadowing from the master to the apprentice, with the traces of the old and traditional elements. Ali Riza Vatandaslar, who practices wood turning in Amasra district of Bartin, has been practicing this profession for nearly 50 years. Even though he transferred his traditional knowledge and experience to his apprentices in time, his apprentices did not continue practicing this profession. Ali Riza Vatandaslar is the last representative of this traditional profession in the centre of Amasra district. He both continues his profession and exhibits the products made by him in his small shop located in the Cekiciler Market in Amasra. In this paper, the art of wood turning master, Ali Riza Vatandaslar living in Amasra is tried to be evaluated within the context of traditional profession, and it is aimed to examine and document his art before it becomes extinct.

Keywords
Wood turning, traditional profession, Amasra, Ali Riza Vatandaslar

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri