Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BİR BİLİM TARİHÇİSİ OLARAK MOLLA MAHMÛD-İ BEYÂZİDÎ
(MULLAH MAHMUD BAYAZİDİ AS A HISTORIAN OF SCIENCE )

Author : Mehmet Salih GECİT    
Type :
Printing Year : 2020
Number : Theology (70)
Page : 1135-1151
    


Summary

Bu çalışmamızda Osmanlı İmparatorluğunun doğudaki en önemli sancak beyliklerinden birisi olan Bâyezid Sancağında yetişen Molla Mahm?d-i Beyâzid?’yi ve çalışmalarını ele alacağız. Molla Mahm?d-i Beyâzid? Şeyh Ahmed-i Hân? geleneğinin bir devamcısı olup kendisinden evvelki mahalli çalışmaları kayıt altına almak suretiyle büyük bir ilim, kültür, sanat ve medeniyet mirasının tanıtılmasını, bunların gelecek nesillere aktarılmasını sağlamıştır. Molla Mahm?d-i Beyâzidî, yaptığı çalışmalarla Kürt tarihi ve edebiyatı ile ilgili eserlerin kaybolmasına engel olmuş, istinsah ettiği birçok eserin günümüze ulaşmasını sağlamıştır. Ancak Molla Mahm?d-i Beyâzid?, bu konudaki çalışmalarında bölgesel beklentilerin yanı sıra bölgenin kültürel hayatının geleceğini de düşünerek konunun evrensel yönünü de göz önünde bulundurdu ve bilim tarihi içinde bölgemizin en önemli bilginlerinden birisi olarak tanınmasını sağlayan çalışmalar yaptı. İşte bu yazımızda Molla Mahm?d-i Beyâzid?’nin ilim tarihi konusundaki çalışmalarını ve bu sebeple koruma altına aldığı kitapların genel bir tasnifini yapacağız.Keywords
Bâyezid Sancağı, Bilim Tarihi, Bâyezid Âlimleri, Molla Mahm?d-i Beyâzid?

Abstract

In this paper, we will discuss one of historians of science raised in the Bâyezid Sanjak of the Ottoman Empire. One of these was Mullah Mahmud Bayazidi, who continued the tradition of Ahmad Khani. He was enabled the introduction of the books from several sciences and a great scientific, cultural, artistic and civilizational heritage, and their transfer to future generations as a result of their passion for science and efforts in this field. Mullah Mahmud Bayazidi prevented the works related to the Kurdish history and literature from being lost and helped many works he copied to survive. Molla Mahm?d Bayazidi took into consideration the universal aspect of the subject by considering the future of the region's cultural life as well as regional expectations in his studies and made studies that made him known as one of the most important scholars of our region in the history of science. In this paper, we will generally discuss the studies of Beyâzid? regarding the history of science, and therefore, the books he put under protection.Keywords
Bâyezid Sanjak, History of Science, Scholars of Bâyezid, Mullah Mahmud Bayazidi

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri