Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


FREUD VE LACAN PERSPEKTİFLERİNDEN MUTSUZ SONLA BİTEN ŞİİRLERİN TATMİN EDİCİ ETKİLERİ
(THE SATISFACTORY EFFECTS OF THE POEMS ENDING UP MISERABLY FROM FREUDIAN AND LACANIST PERSPECTIVES )

Author : Label    Label
Type :
Printing Year : 2020
Number : Language-Literature (70)
Page : 133-141
    


Summary
Özet Söz konusu aşk olduğunda, akıllara Yunan mitolojisi tanrılarından birisi olan Eros gelir. Bu çalışmada, depresyon ya da ölümle sonuçlanan tutkulu aşk ilişkileri gibi karamsar temaları içerse bile edebi eserlerin okuyucular üzerinde bıraktığı tatmin edici etkinin analiz edilmesi amaçlanmaktadır. Çalışmada bu çelişkili konunun belirtilmesi amaçlandığı için İngiliz Edebiyatından Viktoryan Döneme ait aşk ve trajedi içeren belirli şiirler incelenmiştir. Bunların yanı sıra, aşkın ne tür bir his olduğu ve Yunan Mitolojisine ait aşk sembolleri incelenmiştir. İngiliz Edebiyatından örneklerle Yunan Mitolojisi tanrılarından Eros ve Thanatos arasında bir köprü kurulmuştur. Çalışma kapsamında bahsi geçen bu iki kutup noktasının arasındaki çelişkili ilişki resmedilmiştir. Kuramsal açıdan ise Jacques Lacan'ın "mutluluk" ve Sigmund Freud'un "Haz İlkesinin Ötesinde" prensipleri temel alınarak bu kapsamda çalışılmıştır. Bu iki felsefe mutsuz özellikle de ölümle biten tutkulu aşkların nasıl haz verebileceğini belirtmektedir. Bu bağlamda, aşk ve ölüm arasındaki tatmin edici etkiyi kanıtlamak amacıyla, Alfred Tennyson'a ait "In Memoriam", "Robert Browning'e ait "My Last Duchess" ve "Porphyria's Lover" ve Christina Rosetti tarafından yazılan "After Death" gibi 19. yy. şiirleri analiz edilmiştir. Ayrıca, literature araştırmasını ve İngiliz Edebiyatından seçilen örnekleri destekler nitelikte, 100 öğrenciye mutsuz sonla biten şiirlerin okuyucuları üzerinde pozitif etkileri olabileceğini kanıtlayan bir soru grubu uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlar betimleyici analiz yöntemiyle değerlendirilmiştir.

Keywords
şiir, mutluluk, haz ilkesi, Lacan, Freud, söylem analizi.

Abstract
When it is about love, "Eros", one of the Greek mythology's gods comes to the minds. In this study, it is intended to analyse the satisfactory effects of literary works on readers even if they include the pessimistic themes such as passionate love relations ending up with depression or death. As it is intended to state this contradictory subject matter, certain poems including love and tragedy together are analysed from the Victorian Period in English Literature in this study. However, what kind of feeling is love and the symbols of love from Greek Mythology are analysed. A bridge is instructed between Eros and another Greek Mythology god, Thanatos with the examples of English literature. The contradictory relation between these two points is illustrated in this study. As the theoretical basis, "Jouissance" principle of Jacques Lacan and "Beyond the Pleasure Principle" of Sigmund Freud are studied in this context. Both of these philosophies indicate how passionate loves end up unhappily, especially with death may give satisfaction. To prove the satisfactory relation between love and death, certain 19th century poems such as "In Memoriam" by Alfred Tennyson, "Porphyria's Lover" and "My Last Duchess" by Robert Browning, "After Death" by Christina Rossetti are analysed in this concern. Indeed, supporting the literature research and examples from English literature, the results of a questionnaire with 100 students prove that poems ending up miserably may have satisfactorily positive effects on their readers. The results are evaluated based on the descriptive analysis method.

Keywords
poetry, jouissance, pleasure principle, Lacan, Freud, discourse analysis.

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri