Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İDEALİ KURMAK: WILKIE COLLINS'İN BEYAZLI KADIN ROMANINDA TOPLUMSAL CİNSİYET VE SINIF POLİTİKALARI
(FRAMING IDEAL: GENDER AND CLASS POLITICS IN WILKIE COLLINS’ WOMAN IN WHITE )

Author : Enes EREN    
Type :
Printing Year : 2020
Number : Language-Literature (70)
Page : 43-51
    


Summary

Wilkie Collins'in Beyazlı Kadın romanın 19.yy sonlarında edebi araştırmalar alanına uygun bir eser olmasının yeniden keşfedilmesi ile bir çok eleştirmenin yoğun çalışmalarının konusu olmuştur. Haftalık hikayeler serisi olarak başlayıp en çok satanlar romanlardan birine dönüşmüş, dikkat çeken bir okuyucu ve aynı zamanda sayfalar içinde araştırmaya dalan eleştirmen kitlesine ulaşmıştır. Bu kitap beraberinde yeni bir tür olan, gotik ve romantik kurgunun özelliklerini kombine ederek, suç ve gizem etrafında kurgulanan hikayeler anlatan 'sansasyonel kurgu' türünün ilk örneğidir. Bu tür aynı zamanda 19. yy. dedektif romanının oluşumuna katkıda bulunmuş, bu nedenle daha çok roman türleri eleştirmenlerinin dikkatini çekmiştir; fakat göze çarpan kadın temsili ve sınıfsal formasyon nedeniyle toplumsal cinsiyet ve sınıfsal mücadele açısından daha fazla incelenmesi gerekir, bundan dolayı bu makale Collins'in romanının toplumsal cinsiyet ve sınıfsal politikalar açısından inceleyen bir analiz olarak sunulmaktadır. Savunmasız bir kadını kötülük ve komplolara karşı koruyan bir grup insanın hikayesi olmasının yanı sıra, yazar döneminin sınıfsal ve kadının toplumsal yerini yansıtmış, kadın ve erkek, yüksek ve alt sınıflar arasındaki eşitsizlikleri resmetmiş ve neticede orta sınıf değerlerini, toplumsal düzenin devamı için tek çare olarak sunmuştur. Dikkatli analiz edildiği takdirde eser ataerkil ve sınıflı toplumun esası olan ezen ve ezilen dinamiğinin çöküşü göstermekte ve ayrıca toplumda bir kimlik kazanmak için de orta sınıf değerlerinin edinilmesi gerektiğini vurgular.Keywords
Wilkie Collins, cinsiyet politikaları, sınıf mücadelesi, sansasyonel roman, gizem, kimlik meselesi, dedektif, komplo

Abstract

After the rediscovery of Wilkie Collins’ novel The Woman in White in the late twentieth-century as a text which is eligible for critical literary analysis, it has been subject to scrutiny by varied critics. Initially, as a periodical serial at a journal turned into a bestseller novel, it received remarkable responses from readers, as well as critics who delved into its pages. It brought about a new genre ‘sensation fiction’; beguiling plot-centered novels, which focused on stories woven around criminals that also combines gothic elements with romantic fiction, which paved the nineteenth-century detective story, herewith studied by genre critics, however; it needs to be investigated considering gender and class politics issues by virtue of its salient engagement with women’s representation and social formation; ergo, this study will serve as a critical paper of analyzing Collins’ novel in terms of gender and class politics. Besides being a story about the struggle of a group of people from different social classes to protect a vulnerable woman against the conspiracy of villains, Collins also reflected conditions of social classes and status of women in the period; he pictured the unequal balance between women and men, higher class and lower class in the book, in which he ended up in supporting middle-class values to maintain order. If scrutinized well, the book itself reveals the collapse of oppressor / oppressed dynamics, by which the inevitable base of class-based society and patriarchy, and it emphasizes the need for belonging to middle class to acquire an identity for both women and men.Keywords
Wilkie Collins, gender politics, class struggle, sensation novel, mystery, identity issues, detectiv

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri