Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KISA ÖMÜRLÜ BİR ÖYKÜ DERGİSİ: SARNIÇ ÖYKÜ
(A SHORT-LIVED STORY JOURNAL: SARNIÇ STORY )

Author : Beste Semiha BAHÇECİ    
Type :
Printing Year : 2020
Number : Language-Literature (70)
Page : 11-23
    


Summary
“Sarnıç Öykü”, Eylül 2012 ile Mayıs - Haziran 2015 tarihleri arasında İstanbul’da, ilk 12 sayı aylık, bundan sonraki 11 sayı ise iki aylık olarak 23 sayı çıkarılmış bir öykü dergisidir. Dergi, kendisini nitelikli bir öykü dergisi olarak tanımlar. Derginin sahibi olarak ilk 8 sayı Erkan Aslan, sonraki 15 sayıda ise Suat Duman gösterilmiştir. Dergi, edebiyat dergiciliği alanında farklı bir örnek olma prensibiyle yola çıkmıştır. Fakat hem derginin kısa soluklu olması hem de dergide sadece öykü değil, edebiyatın farklı türlerinden de örneklere yer verilmesi derginin bu amacını tam olarak yerine getiremediğini gösterir. Dergide yer alan edebî metinlerin birçoğu öyküdür. Bu öyküler telif ve tercüme olarak yayımlanmıştır. Dergide ele alınan diğer edebî türler ise söyleşi, eleştiri, deneme, makale ve haber yazılarıdır. Bununla birlikte dergide öykü kitabı tanıtımlarına ve eleştirilerine de neredeyse her sayıda yer verilmiştir. Amacımız süreli yayınlar bakımından hayli zengin olan edebiyatımızda, kısa soluklu olsa da “Sarnıç Öykü” dergisini şekil, muhteva ve yazar kadrosu bakımından incelemektir.

Keywords
Sarnıç Öykü, dergi, şekil, içerik, yazar kadrosu.

Abstract
"Sarnıç Story" is a story journal that 12 issues monthly between on September and on May-June 2015 and then 11 issues are two monthly, totally 23 issues published. The journal defines itself as a qualified story journal. As the owner of the journal, the first 8 issues were shown Erkan Aslan, and next 15 issues were shown Suat Duman. The journal started out to be a different example of literary journal. However, the fact that the journal is both short-lived and not only stories but also different types of literature are included in it, shows that the journal could not fulfill its purpose. Many of the literary works are stories. These stories are published in copyright and translation. Other literary genres in the journal are interviews, recension,essays, articles and news articles. In the meantime almost every issue of it are included storybook promotions and recensions. Our aim is to analyze the "Sarnıç Story" in terms of its form, content and authors, even though it is short-lived in our literature that is quite prosperous periodicals in it.

Keywords
Sarnıç Story, journal, form, content, outhors

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri