Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


NEVRÛZ B. ÎSÂ’NIN MANZÛME-İ KISSA-İ KERBELÂ ADLI MESNEVİSİNDE GEÇEN SÛRE İSİMLERİ, LAFZÎ HADİSLER VE İSLAMİ KAYNAKLI SÖZLER
(SURAT NAMES, HADITHS AND WORDS OF ISLAMIC ORIGIN AT MANZÛME-İ KISSA-İ KERBELÂ OF NEVRÛZ B. ÎSÂ )

Author : Yahya YÜKSEL    
Type :
Printing Year : 2020
Number : Language-Literature (70)
Page : 160-170
    


Summary
İslâmî gelenekten yoğun olarak beslenen Klasik Türk Edebiyatı’nda, sanatçıların eserlerinde kaynak olarak kullandığı unsurların başında sûre isimleri, hadisler ve İslâmî kaynaklı sözler gelmektedir. Yüzyıllar boyunca bu kaynaktan azamî faydalanan şairlerden biri de 18. yüzyıl sonu ile 19. yüzyıl başlarında yaşamış Adanalı Nevrûz b. Îsâ’dır. Hafız olduğunu, bir tekkede dinî eğitim alıp remil ve ilm-i nücûmda da ustalaştığını ifade eden şâir, hem yetiştiği dinî ve kültürel ortamın etkisiyle hem de bağlı olduğu edebiyat geleneğinin kaynaklarından olması bakımından eserinde hadislerden ve İslâmî kaynaklı sözlerden faydalanmış, sûreleri çeşitli vesilelerle zikretmiştir. Manzûme-i Kıssa-i Kerbelâ adlı Hz. Hüseyin’in Kerbalâ’da şehit edilişini anlattığı maktel türü eserinin konusunu ve içeriğini düşününce; Nevrûz b. Îsâ’nın bu kavramları kullanması fikrini desteklemesi ve samimi duygularını ifade etmesine oldukça yardımcı olmuştur.

Keywords
Nevrûz b. Îsâ, Manzume-i Kıssa-i Kerbelâ, Sûre İsimleri, Hadisler, İslâmî Kaynaklı Sözler.

Abstract
In Classical Turkish Literature, which is heavily nurtured by the Islamic tradition, the names of the surahs, hadiths and words of Islamic origin are the leading elements used by artists in their works. One of the poets who benefited from this resource for centuries, Nevrûz b. Îsâ is who lived in the late 18th and early 19th centuries. Stating that he was Hafiz, he received religious education in a lodge and mastered in remil and ilm-i nücûm, the poet benefited from the hadiths and words of Islamic origin in his work both in terms of the influence of the religious and cultural environment he was trained and the sources of the literary tradition to which he was associated. Manzûme-i Kıssa-i Kerbelâ called Hz. Considering the subject and content of his maktel type work, which Hüseyin describes about the martyrdom in Karbala; Nevrûz b. Îsâ he helped to use his concepts and express his sincere feelings.

Keywords
Nevrûz b. Îsâ, Manzume-İ Kıssa-i Kerbelâ, Surat Names, Hadiths, Words of Islamic Origin.

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri