Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ALMANCA ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN DERS ÇALIŞMA ALIŞKANLIKLARI
(THE STUDY HABITS OF SENIOR YEAR STUDENTS IN GERMAN LANGUAGE TEACHING DEPARTMENT )

Author : Rüveyda H. ÇEBİ    
Type :
Printing Year : 2020
Number : Education (70)
Page : 703-710
    


Summary
Bu çalışmanın amacı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Almanca öğretmenliği bölümünde öğrenim görmekte olan son sınıf öğrencilerinin ders çalışma alışkanlıklarını ortaya çıkarmaktır. Çalışmanın evrenini 36 son sınıf öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak görüşme yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi ile çözümlenmiştir. Görüşme soruları Neveling’in (2000) kelime öğrenme anketindeki soru maddelerinden yararlanılarak hazırlanmıştır. Öğrencilere ders çalışma şekilleri, ders çalışma ortamları ve kelime öğrenmeye olan bakış açılarını öğrenmeye yönelik toplam dokuz soru yöneltilmiştir. Bu soruların ikisi yarı yapılandırılmış olarak oluşturulmuştur. Araştırmanın sonuçlarına göre öğrencilerin yaklaşık üçte biri her gün ders çalışırken büyük bir kısmı yalnızca sınav haftasında ders çalışmaktadır. Öğrencilerin üçte birinden fazlası bir haftadan daha uzun bir süre ders kitabı veya diğer basılı eserlerden okumadıkları belirtmiştir.

Keywords
ders çalışmak, kitap okumak, yabancı dil, kelime öğrenme

Abstract
The main purpose of this study is to reveal the study habits of senior students in German Language Teaching department in the Faculty of Education at Ondokuz Mayıs University. The study’s sample consists of 36 senior students. Data was collected bye the interview and analiyzed through content analysis the interviews. The interview questions were prepared based on Neveling‘s (2000) vocabulary learning questionnaire. Participants were asked 9 questions in total regarding their learning styles, learning atmospheres, and perceptions on their vocabulary learning. 2 of the questions were asked as semi structured forms. Results showed that 1/3 of students study their lessons everyday whereas the majority of them only study in the exam weeks. More than 1/3 of students declared that they have not read a coursebook or written material more than 1 week.

Keywords
study a lesson, read a book, foreign language, vocabulary learning

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri