Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TASAVVUFÎ EĞİTİMDE KULLANILAN ÖZELEĞİTİM YÖNTEMLERİ
(SPECIAL EDUCATION METHODS USED IN SUFI EDUCATION )

Author : Kasım KOCAMAN    
Type :
Printing Year : 2020
Number : Theology (70)
Page : 1162-1171
    


Summary
Tasavvufî eğitimde, kişiler tasavvufa özgü eğitim yöntemleriyle yetiştirilmektedir. Bunların başında anlatım yöntemine benzemekle birlikte dini-ahlaki ve tasavvufî bilgi ve tecrübelerin nispeten özel bir şekilde aktarıldığı sohbet yöntemi gelmektedir. Tasavvufî eğitimde, hizmet yöntemiyle kişinin, başkalarına hizmet ettirilerek kibir duygusundan kurtulması ve bazı davranış kurallarını yaparak yaşayarak öğrenmesi hedeflenir. Düzenli ve kurallı hale getirilen zikir uygulamalarıyla kişinin Allah’ı tefekkür etmesi konusunda zihni ve kalbi bir yoğunluğu yaşaması sağlanır. Musiki yöntemiyle, güftelerde yer alan dini ve tasavvufi bilgiler dolaylı olarak öğretilir, oluşan ruhi dinginlikle kalp ilahi hakikatleri alıcı hale gelir. Tasavvufi eğitimde, nefs, insanın olumsuz duygu, düşünce ve davranışlarının merkezi olarak görülmektedir. Bunun için yeme, uyku ve konuşma gibi konularda kişiyi disiplin altına almaya yönelik eğitimler riyazet yöntemiyle gerçekleştirilmeye çalışılır. Olumsuz yönde etkilediği düşünülen toplumdan kişinin kendisini izole etmek için uzlet yöntemine başvurulur. Çile yöntemi, tasavvufî bir rehberin kontrolünde kırk günlük muayyen biz zaman diliminde, hücre denilen belirli bir mekânda birtakım fizyolojik ve psikolojik süreçlerin gerçekleşmesiyle uygulanır. Günümüzde kullanılan gezi gözlem yöntemini anımsatan seyahat veya sefer yöntemi, uygulanış biçimi ve amaçları itibariye çok farklı süreçleri kendi içinde barından bir eğitim anlayışını yansıtmaktadır. Bu çalışmamızda kaynak tarama yöntemiyle geçmişten günümüze tasavvufî eğitime özgü ve özel eğitim yöntemleri tespit edilmeye ve mahiyetleri ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Keywords
Tasavvuf, tasavvufî eğitim, yaygın din eğitim, yöntem, teknik

Abstract
In Sufistic education, people are brought up with education methods specific to Sufism. The most important of these is the method of conversation, which is similar to the method of narration, whereby religious-moral and mystical knowledge and experiences are transferred in a relatively special way. In Sufi education, it is aimed to get rid of the sense of arrogance by serving others, and to learn by living by doing some rules of behavior. n Sufi education, it is aimed to get rid of the feeling of arrogance by serving others with the service method and learn some rules of behavior by doing and living. With the practice of dhikr, which is made regular and regular, it is ensured that the person experiences a mind and heart intensity in contemplating God. With the music method, religious and mystical knowledge in the words are taught indirectly, the spiritual serenity that is formed makes the heart's divine truths receptive. In Sufistic education, the ego is seen as the center of the negative emotions, thoughts and behaviors of the person. For this, trainings to discipline the person in matters such as eating, sleep and speech are tried to be carried out by the method of self-denial. Extend method is used to isolate the person from the society, which is thought to affect negatively. The ordeal method is applied under the control of a mystical guide, with the realization of some physiological and psychological processes in a certain place called the cell, within a period of forty days. The travel or voyage method, which is reminiscent of the travel-observation method used today, reflects a different understanding of education in itself, from very different processes to the way it is applied and its goals. In this study, it has been tried to determine the nature and special education methods specific to Sufistic education from past to present with the source scanning method.

Keywords
Sufism, sufi education, non-formal religious education, method, technique

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri