Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


DOĞUM MAKİNESİ KADINLAR: KATHERİNE BURDEKİN’İN ‘SWASTİKA GECELERİ’ VE MARGARET ATWOOD’UN ‘DAMIZLIK KIZIN ÖYKÜSÜ’
(WOMEN AS BIRTH MACHINES: KATHERINE BURDEKIN'S 'THE SWASTIKA NIGHT' AND MARGARET ATWOOD'S 'THE HANDMAID'S TALE' )

Author : Tülay AKKOYUN    
Type :
Printing Year : 2020
Number : Language-Literature (70)
Page : 5-10
    


Summary
Başlıkta yer alan iki distopik eserde de, totaliter düzen mevcuttur. Bu düzende kadın erkek eşitsizliği, kadının ötekileştirilerek topluma hatta kendine yabancılaşması ve kadının daha da aciz duruma düşerek durumu kabullenmesi dikkat çekici unsurlardır. Distopya yazarları kendi yaşadıkları dönemden yola çıkarak gelecekte olabilecek tehlikeler ile ilgili öngörülerde bulunur. Bu bağlamda Hitler döneminde yaşamış Burdekin, Hitler faşizminin, kadının konumuyla ilgili dayatmaları sonucu gelecekte oluşabilecek tehlikeleri öngörmüş ve ne yazık ki bu öngörülerin çoğu o dönemde yaşanmaya başlamıştır. Margaret Atwood da ‘Damızlık Kızın Öyküsü’nde, Amerika’da kürtajın yasaklanması durumunda neler olacağını konu edinmiştir. Donald Trump’ın iktidara gelmesinden sonra kürtajı desteklemesi ve 2018 yılından itibaren bazı eyaletlerde kürtajın yasaklanması da, yazarın bu konudaki öngörülerinin ne kadar haklı olduğunu göstermektedir Bu çalışmada, yukarıdaki alıntıdan yola çıkarak Margaret Atwood’un ‘Damızlık Kızın Öyküsü’ ile Katherine Burdekin’in ‘Swastika Geceleri’ eserlerini diğer bazı distopyalara da değinerek, totaliter düzende kadının nesneleştirilerek ‘doğum makinesi’ haline nasıl getirildiklerini açıklamaya çalışacağız.

Keywords
Distopya, feminist distopya, kadının nesneleşmesi, ikinci cins, totaliter düzen, doğum makinesi kadınlar.

Abstract
Totalitarian order exists in the two dystopian works included in the title. In such an order, the inequality of men and women, the alienation of the woman to the society and even to herself, and her acceptance of the situation by falling into a more incapable position are the remarkable elements. Dystopian writers make predictions about the dangers that the future holds based on their own period. In this context, Burdekin, who lived in the period of Hitler, predicted the dangers that may occur in the future as a result of the Hitler fascism's imposition on the position of the woman and unfortunately most of these predictions started to be experienced in that period. Margaret Atwood also discussed what would happen in the 'Handmaid's Tale' if abortion was banned in America. Donald Trump's support for abortion after coming to power and banning abortion in some states since 2018 also shows how justified the author's predictions on this matter are. In this study, we will try to explain how the woman is turned into a 'birth machine' through objectification in a totalitarian regime by analyzing Katherine Burdekin's 'The Swastika Night' and Margaret Atwood's 'The Handmaid's Tale' also referring to some other dystopias.

Keywords
Dystopia, feminist dystopia, objectification of women, second sex, totalitarian order, women as birt

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri