Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BİREYLERİN SOSYAL MEDYADAKİ KİMLİK PROFİLLERİNDE TOPLUMSAL CİNSİYET FARKLILIKLARI: AFGANİSTAN VE TÜRKİYE FACEBOOK KULLANICILARI ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ
(Gender Differences in Identity Profiles of Individuals in Social Media: A Comparative Analysis on Facebook Users in Afghanistan and Turkey )

Author : İlknur AYDOĞDU KARAASLAN   - Laily HABIB  
Type :
Printing Year : 2020
Number : Business-Economics-Tourism-Social Work (71)
Page : 849-865
    


Summary

21. yüzyılda sosyal medya, küreselleşme sürecini destekleyen araç olarak bütün ülkelerde yaygınlaşmıştır. Teknolojik değişimler insanların hayatında büyük değişimlerin yaşanmasına sebep olmaktadır. İlk olarak internet teknolojisi insanlara olumlu destek olarak yansımış, ancak insanlar düşünce, yaşam tarzı, kültür, dini inançları ve ülke durumu açısından farklı toplumda bulunduklarından, teknoloji kullanımında da büyük farklılıklar görülmektedir. Dolayısı ile postmodern dönemde kimlik kavramları da değişmiştir. Postmodern dönemin bir özelliği, kimliklerin aniden değişimi ve yenilenmesidir. Teknolojiler ve sosyal medya bu kimlik yenileme sürecine kolaylık sağlamaktadır. Günümüzde, bireyin yaşadığı toplum ve sosyal medyanın kullanım düzeyi onların kimlik profillerini belirleme de önemli rol oynamaktadır. Dolayısıyla sanal kimlikler, bireyin gerçek kimliğinden farklılık göstermektedir. Sosyal medya kullanımının yaygınlaşmasıyla birçok ülke de sahte kimlik kullanımı söz konusudur. Bu araştırmada; Afganistan ve Türkiye’deki Facebook kullanıcılarının cinsiyet farklılıkları da göz önüne alınarak, sahte kimlik oluşturma nedenleri ve etkileri incelenmektedir. Araştırma sonucunda, diğer ülkelerde olduğu gibi Afganistan ve Türkiye’deki Facebook kullanıcılarının sahte kimlik oluşturdukları ve nedenlerinin farklılaştığı görülmektedir. Afganistan’da genç kadınların çoğu “sahte” kimliklerin ve çoklu profillerin korkusunu, aile ve toplum baskısı, güvensizliği nedeniyle kullandığını dile getirirken, Türkiye’de kadınlar, sahte profillerini, erkek arkadaşlarını takip etmek için, komik sayfalara girmek ve aldatıcı eylemlere girişme niyeti ile oluşturmaları araştırma sonuçlarındandır. Ayrıca sosyal medyada, reklamlarda kullanılan fotoğraflar ve diğer görseller aracılığıyla toplumsal cinsiyet, rol belirleyicilerini sıklıkla toplumsal normlar olarak tanıtmaktadır. Bununla birlikte kullanıcıların cinsiyetlerini sanal ortamda farklı olarak ifade etmeleri, en ilginç sonuçlardan biridir.Keywords
Sosyal Medya, Facebook, Kimlik Profilleri

Abstract

In the 21th century, social media became widespread in all countries as a tool of supporting the globalization process. Technological changes cause great changes in people's lives. Firstly, internet technology is reflected as a positive support to people, but since people are in different societies in terms of thinking, lifestyle, culture, religious beliefs and country status, there are also great differences in the use of technology. Therefore, identity concepts have changed in postmodern period. One of the features of the postmodern era is the abrupt change and renewal of identities. Technologies and social media enable this identity renewal process. Today, the individual's community and the level of social media usage play an important role in determining their identity profiles. Therefore, virtual identities differ from the real identity of the individual. Many countries also use fake identities with the widespread use of social media. In this study, the reasons and effects of creating fake identities are investigated by considering the gender differences of Facebook users in Afghanistan and Turkey. As a result of this study, as in other countries, Facebook users in Afghanistan and Turkey create fake identities and their reasons differentiate. Most of the young women in Afghanistan use fake identities and multiple profiles because of fear, family and community pressure, insecurity, while women in Turkey use fake profiles to follow their boyfriend, to enter comic pages and to engage in deceptive actions. Additionally, through photographs and other images used in advertisements in social media, social gender often introduces role determinants as social norms. However, it is one of the most interesting outcomes for users to express their gender differently in a virtual environment.Keywords
Social Media, Facebook, Identity Profiles

Advanced Search


Announcements


Address : Zeytinlik Mah. Yıldıray Sokak, 6/3, Ilkadım Samsun/TURKEY
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri