Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


AMERİKA’DA DEVE BİRLİĞİNİN KURULMASI VE BİR OSMANLI DEVE SÜRÜCÜSÜ HACI ALİ (Hİ JOLLY)
(THE FORMATİON OF CAMEL CORPS İN THE US AND HACI ALİ (Hİ JOLLY), AN OTTOMAN CAMEL DRİVER )

Author : Ali SÖNMEZ    
Type :
Printing Year : 2020
Number : History-Political Sciences-Geography (71)
Page : 286-306
    


Summary

Meksika Savaşı (1846-1848) sonrası Arizona, California, Nevada, Utah, Colorado ve New Mexico’yu sınırlarına katan Amerika, Kaliforniya’da 1849 yılında altının keşfedilmesiyle birlikte doğudan binlerce Amerikalının batıya doğru göçü ile uğraşmak zorunda kaldı. Yeni kazanılan topraklarda demiryollarını yapmak, savunma amaçlı askeri mühimmatın taşınması ve büyük kısmı sarp araziden oluşan bu toprakları yaşanır hale getirmek için düşünülen çözümlerden birisi çöl gemisi olarak isimlendirilen develerin kullanılmasıydı. 1855 senesinde kongreden alınan izin sonrası Henry C. Wayne başkanlığında Osmanlı topraklarına gelen heyet, 1855 ve 1856 yılları arasında satın aldıkları yetmişin üzerinde deveyi ABD’ye götürerek ilk Deve Birliğini kurdular. Ordu kurmayları tarafından taşımacılıkta kullanılan bu develer, 1861 senesinde başlayan iç savaş sonrasında develerin satılması ile dağıtıldı. ABD tarihinde ilk kez kurulan deve birliğindeki hayvanların bakımını ise 1856 senesinde ABD heyetiyle birlikte İzmir’den Amerika’ya giden sekiz Osmanlı vatandaşı üstlendi. Bu kişilerden en tanınmış olanı ise babası Suriyeli annesi ise bir Rum olan Hacı Ali’dir. Henüz 28 yaşındayken Amerika'ya ayak basan Hacı Ali, Amerikan Ordusu bünyesinde kurulan deve birliğinde uzun yıllar boyunca deve sürücüsü olarak hizmet verdi. Bu süre içerisinde Amerikalılar adını telaffuz edemediklerinden dolayı kendisini Hi Jolly olarak çağırmaya başladılar. Son yıllarını Arizona’da küçük bir yerleşim olan Quartzsite kasabasında geçiren ve 1902 yılında burada ölen Hacı Ali, zaman içerisinde bir efsane haline geldi. Nitekim 1936 yılında Hacı Ali için Arizona Quartzsite kasabasında “Hi Jolly Anıtı” adıyla bir anıt mezar yaptırıldığı gibi, her sene 10 Ocak’ta Hacı Ali adına bir de festival düzenlenmektedir.Keywords
Hacı Ali, Hi Jolly, Philip Tedro, Deve, Amerika, Osmanlı

Abstract

After the Mexican-American War in 1846-1848, the United States gained a vast territory called the Mexican cession that included the modern states of Arizona, California, Nevada, Utah, Colorado and New Mexico. With the discovery of gold in California in 1849 the US had to cope with “the California Golden Rush” when large numbers of Americans moved to the new state. To construct new railroads, to move supplies and to settle the newly acquired territory entailed travelling across North America. One of the solutions was to use camel that is called Ship of Desert. With the approval of the Congress, an American delegation headed by Henry C. Wayne travelled to the Ottoman Empire in 1855-6 and purchased more than 70 camels and formed the US Camel Corps. used as pack animals in the Southwestern United States, the camels were sold at auction after the Civil War. The US delegation also hired eight Ottoman citizens who were camel drivers and trainers. Of these trainers, the most famous was Hacı Ali, the son of a Greek mother and Syrian father. Ali worked as a camel driver camel driver for the US Army for several years. Since the Americans could not pronounce his name “Hacı Ali”, they called him Hi Jolly. Toward the end of his life, Ali settled in Quartzsite where he died in 1902. In time he became a legend and in 1936 a monument (Hi Jolly Monument) was dedicated to Hadji Ali and the Camel Corps in the Quartzsite Cemetery. In addition a festival is held for him on January 10 every yearKeywords
Hacı Ali, Hi Jolly, Philip Tedro, Camel, America, Ottoman

Advanced Search


Announcements


Address : Zeytinlik Mah. Yıldıray Sokak, 6/3, Ilkadım Samsun/TURKEY
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri